Beelden in Aa-landen

Doorschodt, Willem / Groeivorm / 1978

Aa-landen, Rijnlaan, School De Werkschuit–Patio

Het beeld Groeivorm dat in 1978 geplaatst werd in de patio van De Werkschuit in de Zwolse wijk Aalanden, is van gegoten beton en staat op een betonnen vloerplaat. Door het poreuze oppervlak is het beeld ten prooi aan mosvorming en andere natuurlijke processen.

Lees verder

Gevers Deynoot, Wendela / Aalanden / 2005

Aalanden, Rijnlaan (winkelcentrum De Dobbe)

Wendela Gevers Deynoot ging met die gegevens aan de slag. Uiteindelijk kwam zij tot de conclusie dat anticiperen op de rol van het water niet toereikend was. Zij wilde het in haar beeld ook hebben over de bewoners en zelfs over de mensheid (de kunstenares spreekt liever van mensdom) in het algemeen.

Om recht te doen aan de elementen geschiedenis, water, woonwijk en bewoners werd het kunstwerk uiteindelijk heel voor de hand liggend Aalanden genoemd.

Lees verder

Gierveld, Jan / Zonder titel / 1970

Aa-landen, Botlek (Het Stroomdal)

De figuratieve aanpak en de toegankelijke voorstelling van de wandreliëf sluiten nauw aan bij de opvattingen die in de jaren 70 van de vorige eeuw de beelden in de openbare ruimte beheersten. Met name wandreliëfs voor pcbs-scholen werden destijds bevolkt door spelende kinderen, bomen en planten, vissen en vogels.

Lees verder

Gijssen, Jo / Zonder titel / 1984

Aa-landen, Botlek

Het hardstenen beeld Zonder titel dat in 1984 geplaatst werd in de Zwolse wijk Aa-landen is kenmerkend voor de werkwijze van de Brabantse kunstenaar. De enorme brokken hardsteen zijn weliswaar bewerkt, maar de artistieke ingrepen zijn tot een minimum beperkt.

In zijn schilderijen (gemengde technie­ken) en beelden maakt de kunstenaar uit Eindhoven gebruik van gevonden materialen. Hij behandelt die vondsten niet als ready mades maar onderwerpt ze aan opmerkelijke ingrepen en toevoegingen.

Lees verder

Knops, Egidius / Atlantis / 2002

Aa-landen, Haringvliet hoek Rijnlaan

De golvende zuil die als drager van twee andere beeldelementen fungeert, bezit alle kenmerken van een monoliet of obelisk. Het oeroude gegeven van de dragende pilaar is door de kunstenaar verbonden met twee eigentijdse toevoegingen.

Eén van de twee toevoegingen betreft een geometrische constructie, waarin iedereen onmiddellijk de omtreklijnen van een huis herkent. Het andere element is organisch en ontspruit uit de opwaarts gerichte stam.

Lees verder

Mooy, Maarten / Meisje met gans / 1965

Aa - landen, Waallaan, school Wilgenburg

In 1976 werd het beeld in zwaar beschadigde toestand aangetroffen: de kop en hals van de gans waren afgebroken en verdwenen. Na restauratie in 1986 door de Zwolse beeldhouwer Tom Waterreus werd het beeld geplaatst in de patio van De Wilgenburg.

Lees verder

Pessink, Jo / Golven / 1978

Aa-landen, Dobbe/ Winkelcentrum

Van 1963 – 1989 was Pessink docent monumentale vormgeving aan kunstacademie AKI in Enschede. Als autonoom kunstenaar vestigde hij niet alleen de aandacht op zich met ruimtelijk werk, maar vooral ook als lithograaf. Hij was een reiziger. Niet alleen fysiek overbrugde hij grote afstanden, ook in zijn kunst ondernam hij avontuurlijk zwerftochten.

Lees verder

Poel, Dick van de / Kikker/ 1980

Aa-landen, Beulakerwiede, Basisschool de Wieden

De decoratieve uitstraling van het tegeltableau wordt versterkt door de totale afwezigheid van perspectief. De afbeelding is zo plat als een dubbeltje. Een ruimtelijke component ontbreekt. Ondanks de versimpelde weergave van de werkelijkheid is er wel sprake van een kunstgreep die de verbeelding een extra dimensie geeft.

Lees verder

Snoeck, Jan / Wachters en stoeltjes / 1996

Aa-landen, Soerensebeek

Het in beeld brengen van een groepsgevoel, groepskenmerken, interacties en onderlinge relaties tussen mensen en hun omgeving is een geliefd onderwerp van Jan Snoeck.

Hij fantaseert graag over de manier waarop mensen hun omgeving beleven en hij anticipeert vrijmoedig op de vraag hoe (mens)beelden zich in hun omgeving manifesteren. Bekend zijn drie levensgrote plastieken bij Ziekenhuis Westeinde (Den Haag).

Lees verder