Beelden in de binnenstad

Blaisse, Fioen / Schrijdende danseres met tamboerijn / 1981

Binnenstad, Gasthuisplein

Het beeld Schrijdende danseres met tamboerijn staat in alle opzichten model voor het totale oeuvre van Fioen Blaisse.

Aanvankelijk stond de bronssculptuur op het Celepleintje, maar in 1992 werd het beeld mede op verzoek van de beeldhouwster verplaatst naar het Gasthuisplein.

Danseressen

De kunstenares baseerde haar beeldenreeks waarin danseressen centraal staan op reisindrukken die ze opdeed in Tunesië. Daar raakte zij onder de indruk van de rituele groepsdans die een aantal vrouwen uitvoerde.

Lees verder

Breman, Co / Stedemonument 1930/1931 / 1930

Binnenstad, Sassenstraat (Sassenpoort)

Ahazueros Jacobus Breman werd op 7 december 1865 in Zwolle geboren. Hij studeerde op de Zwolse tekenschool, kreeg les van J.D. Huibers in Amsterdam, vervolgde zijn opleiding aan de kunstacademie van Brussel en daarna in Parijs.

In 1897 vertrok hij naar Blaricum en vanaf 1913 woonde hij in kunstenaarsdorp Laren, waar hij in 1938 overleed. Aanvankelijk werd zijn werk beheerst door een decoratieve inslag. Later drongen pointillistische invloeden door in zijn landschappen en portretten.

Lees verder

Bruning, Gerard Maria / De droom van Liliënthal / 1976

Binnenstad, Grote Kerkplein, Patio Stadhuis, Sassenstraat

Het beeld van Gerard Maria Bruning kreeg een beschutte plek in de patio van het stadhuis dat in 1975 werd gebouwd. Het kan vanuit het stadhuis op meer niveaus bekeken worden en vormt een visuele verbinding tussen Sassenstraat en Grote Kerkplein.

Lees verder

Carasso, Fred / Liggende vrouwenfiguur / 1950

Binnenstad, Goudsteeg, Patio Muzerie

In 1922 verlaat de tot het communisme bekeerde Fred Carasso noodgedwongen het Italië van Mussolini. Hij vertrekt naar Frankrijk, maar wordt daar vanwege zijn politieke activiteiten uitgewezen naar België, waar hij als decorateur en houtsnijder werkt.

In 1934 vestigt hij zich in Nederland, waar hij aansluiting zoekt bij het links intellectuele artistieke milieu in de hoofdstad. Hij betrekt een atelierwoning in Amsterdam en ontdekt al snel dat zijn classicerende beeldhouwkunst goed valt in de lage landen.

Lees verder

Claus, Eric / Joan Derk van der Capellen tot den Pol (1741-1784) / 1984

Binnenstad, Bethlehemkerkplein

Eric Claus is een kunstenaar met een sterk inlevingsvermogen. Hij stelt zich dienstbaar op ten opzichte van de personen die hij verbeeldt. In zijn vrije werk openbaart hij een voorkeur voor herkenbare dier- en mensfiguren. Bekend zijn beelden van wachters en beelden waarin man en paard met elkaar vergroeid zijn tot een hechte twee-eenheid. Met élan verkent Claus het domein waar figuratie en abstractie elkaar raken, aanvullen en vervolmaken.

Lees verder

Claus, Eric / Johan Cele / 2013

Binnenstad, Celeplein

Zonder de beelden van Eric Claus zou de binnenstad van Zwolle er anders uitzien. Op twee strategische plekken zijn standbeelden opgericht van mannen die Zwolle in het verleden landelijk aanzien gaven. Het beeld van de strijdbare patriot Joan Derk van de Capellen tot den Pol (1741 – 1784) op het Bethlehemskerkplein kreeg in 2013 gezelschap van een meer dan manshoge bronssculptuur van Johan Cele (1340 -1417).

Lees verder

Cremers, Walraed / Monument SDAP / 1984

Binnenstad, Ossenmarkt 9

In opdracht van de Afdeling Zwolle van de Partij van de Arbeid vervaardigde Walraed Cremers een muurreliëf in zwart marmer. De herdenkingsplaat herinnert aan het feit dat negentig jaar eerder (op 26 augustus 1894) na een tamme vergadering in gebouw De Atlas aan de Ossenmarkt de SDAP (voorloper van de PvdA) werd opgericht.

Lees verder

Dodeigne, Eugène / Figuur / 1964

Binnenstad, Boerenkerkplein

De beelden van Eugène Dodeigne (Rouvreux, 1923) zijn in de meest letterlijke zin standvastig en onverzettelijk. De beeldhouwer werd als Fransman geboren in België en was al op 13-jarige leeftijd als steenhouwer werkzaam in het atelier van zijn vader. Daar kreeg hij de ambachtelijke aspecten van het steenhouwen met de paplepel ingegoten.

Lees verder

Holleman, Arnoud / Call me / 2012

Binnenstad, Grote Kerkplein

Arnoud Holleman (Haarlem, 1964) windt er geen doekjes om. In 2012 werd zijn telefoonproject ‘Call me’ opnieuw geactiveerd.

Wie op het Grote Kerkplein even stilstaat bij het beeld Adam, gemaakt door de Franse beeldhouwer Auguste Rodin, treft op de sokkel het prikkelende bordje ‘Call me’ aan met daaronder het telefoonnummer (0900 4004242) dat gebeld kan worden voor meer informatie over de beeld.

Lees verder

Horst, Josef van der / Gevel Neonsculptuur / 1997

Binnenstad, Kamperstraat

Het ligt voor de hand om de neonsculptuur die Josef van der Horst maakte voor de gevel van het KCO-gebouw in de Kamperstraat onder te brengen in de categorie Lichtkunst. Toch moet hierbij wel een kanttekening worden geplaatst, want het is de kunstenaar hier niet alleen te doen om de lichtbron zelf maar ook om de gevelversiering als geheel.

Lees verder