Beelden in Diezerpoort

Baat, Jan de / Schreeuwlelijk / 1963

Diezerpoort, Beukenstraat

Dit beeld uit 1963 werd door de gemeente Zwolle aangekocht tijdens een beeldhouwtentoonstelling op Slot Zeist voor de nieuwbouw van de Heimansschool.

De Baat maakte een fantasiedier, familie van fabelwezens, die soms lieflijk zijn als elven en dwergje, maar soms ook krijsend en tierend. Of misschien is het een enorm schreeuwend koekoeksjong?

Lees verder

Boezem, Marinus 1977-78 / Presse-papier / 1985

Diezerpoort, Van Wevelinkhovenstraat (Historisch Centrum Overijssel)

Marinus Boezem heeft kunstgeschiedenis geschreven met ruimtelijke ingrepen en concepten die niet persé eeuwigheidswaarde beoogden. Beeldende kunst kon in zijn optiek zowel bestaan uit objecten als uit acties. Naast tijdelijke projecten realiseerde hij projecten en sculpturen met een blijvend karakter.

Lees verder

Goederond, Albert / Zonder titel (Boombeeld) / 1998

Diezerpoort, Brink

Dit beeld is ooit gemaakt als vervanging van een gesneuvelde boom in een bomenrij. Maar na de herinrichting van de Brink, is deze functie komen te vervallen. Nu is het een autonoom object in de ruimte.

In de sculptuur worden klassieke beeldhouwprincipes als volume versus massa, verschillen in textuur, kleurkeuze etc. luchtig toegepast. Maar de sculptuur heeft ook iets menselijks. Het ‘gezicht’ van het beeld is een stukje schors met een andere structuur en van een andere boomsoort, dan de rest van het beeld.

Lees verder

Hajee, Margreet / Ontmoetingstafel / 2011

Diezerpoort, Vlasakkers

Zo gingen geanimeerde ontmoetingen met wijkbewoners vooraf aan het uitwerken van haar ideeënschets voor de ontmoetingstafel in de Indische buurt, die deel uitmaakt van de Zwolse wijk Dieze. Margreet Hajee sprak met verschillende groepen over wat hen bezighield.

Lees verder

Horst, Josef van der / Neonsculptuur 'De Branie' / 1998

Diezerpoort, Burgemeester Drijbersingel

De opdrachtformulering bood Josef van der Horst minder ruimte en minder vrijheid dan hem eigenlijk lief is. De naam van het muziekcentrum moest per se in het ontwerp verwerkt worden.

De kunstenaar gaf destijds eerlijk toe dat hij daar moeite mee had, omdat het kunstwerk daardoor in zijn optiek te veel gedegradeerd zou worden tot een reclame-uiting: een soort uithangbord of lichtbak. Maar Van der Horst ging overstag, toen hij de vrijheid kreeg om zelf de letters te ontwerpen.

Lees verder

Krijger, Henk / Het Gezin / 1962

Diezerpoort, Hogenkampsweg

Het onderwerp dat Henk Krijger (1914 – 1979) koos voor de sculptuur van gelast metaal lag voor de hand. Het gezin was destijds (beginjaren zestig) nog hoeksteen van de samenleving en de meeste woningen die gebouwd werden waren ééngezinswoningen. In gestileerde vormen verbeeldde de kunstenaar die werd geboren in Karoengi (Nederlands Indië), een modelgezin waarvan de leden met gepaste trots fungeren als dragers van het dak boven hun hoofd.

Na zijn terugkeer naar Nederland (1928) woonde Krijger onder meer in Amsterdam en Den Haag.

Lees verder

Maagendans, Jacques / Esperanto monument / 1976

Diezerpoort, Zamenhofsingel

Ook op het Esperanto Monument van beeldend kunstenaar Jacques Maagendans (Arnhem, 1932) is een tekst te lezen: Esperanto kompreno paco, wat zoveel betekent als: Esperanto begrip vrede. De onthulling werd destijds bijgewoond door een zestigtal esperantisten die afkomstig waren uit negen verschillende landen.

Lees verder

Nieweg, Herman / Zuil / 1979

Diezerpoort, Van Wervelinkhovenstraat

In relatie tot het kunstwerk van Herman Nieweg dat pontificaal geplaatst is naast de Stilo Sporthal, is de titel Zuil enigszins misleidend. Strikt genomen gaat het niet om een zuil of pilaar.

De vergelijking met een lange hals waarop een kop geplaatst is, ligt meer voor de hand. In het vormelement dat de zuil bekroont, bevindt zich een cilindervormige opening. Ook zijn enkele gesloten cirkelvormen in het beton aangebracht.

Lees verder

Sieger, Frits / Doktoro L.L. Zamenhof / 1966

Diezerpoort, Zamenhofsingel/Rembrandtlaan

De bronzen plaquette van de man die in 1887 onder het pseudoniem Doktoro Esperanto in het Russisch een brochure schreef over een door hem ontworpen wereldtaal, onderstreept de ambachtelijke vaardigheid van de beeldhouwer die opgroeide in de Amsterdamse Kinkerbuurt.

Lees verder

Strobos, Evert / Schoepen / 1979

Diezerpoort

Toegegeven: de vormelementen zijn niet onmiddellijk herkenbaar als kunstuiting. Wie niet beter weet, ziet een rasterconstructie die bedoeld is om de uitsteeksels van de technische ruimtes op het dak weg te werken en aan het oog te onttrekken.

De kunstzinnige toepassing is zodanig geïntegreerd in het totale ontwerp van het gebouw dat ze er als het ware mee versmolten is.

Lees verder