Beelden in Kamperpoort

Baat, Jan de / Boemerang / 1972

Westenholte, Kamperpoort

Aanvankelijk liet Jan de Baat zich inspireren door de ‘klassieken’ onder de moderne beeldhouwers: Marino Marini, Henry Spencer Moore en Ossip Zadkine, maar in de loop van zijn artistieke carrière ontwikkelde hij een eigen beeldtaal.

Lees verder

Gevers Deynoot, Wendela / Veemarkt / 1983

Kamperpoort, Rieteweg (IJsselhallen)

De voorstelling wordt beheerst door een Osborne-achtige superviriele stier en twee veeboeren die tegenover elkaar staan en (zonder dat dit nadrukkelijk in beeld is gebracht) bezig lijken met het gebruikelijke handjeklap: het spel van loven en bieden.

De toegepaste werkwijze is kenmerkend voor de beeldtaal van Wendela Gevers Deynoot. Uitgezaagde figuren worden versleuteld en verbonden met de basisplaat waaruit ze tevoorschijn zijn getoverd. Vorm en restvorm fungeren zodoende als een nieuwe eenheid van tegendelen.

Lees verder

Maters, Bas / De Lantaarn / 1994

Kamperpoort, Rieteweg

Bas Maters studeerde aan de kunstacademie in zijn geboorteplaats Arnhem. Na zijn studie richtte hij met vriend en collega Jan Hein Daniëls een adviesbureau voor milieuarchitectuur op. Daarmee was het duo zijn tijd ver vooruit.

Na vier jaar werd de samenwerking beëindigd en ging Maters lesgeven aan de academie waar hij voorheen ook zelf studeerde. Daarnaast manifesteerde hij zich als een beeldend kunstenaar met een sterke voorkeur voor het realiseren van onvervalste blikvangers.

Lees verder

Schierbeek, Michiel / Zwevende plastiek (Z.T.) / 1988

Kamperpoort, Lijnbaan (oude brandweerkazerne)

Hij abstraheerde de beschermende achterflap van de brandweerhelm tot een abstracte vorm die zowel de ritmische bewegingen van een vlammenzee symboliseert als het stromende bluswater dat uit de brandspuit komt. Zo slaat hij drie vliegen in één klap.

Hij brengt een formele verbinding tot stand tussen stromend water, vlammend vuur en de beschermende kleding van de brandweerman én hij onderstreept met de ritmische beweging van de zwevende plastiek ook de dynamiek van het brandweerbedrijf.

Lees verder

Vries, Auke de / Drijvende sculptuur / 1997

Kamperpoort, Harm Smeengekade

Auke de Vries is gewend aan discussies over zijn werk. Hij lokt ze zelfs uit! Wie met een visionaire blik naar gegeven omstandig­heden kijkt en daar vervolgens intuïtief op reageert, zet anders­denkenden op het verkeerde been en riskeert confron­taties. Elke dras­tische ingreep waaraan een eigenzinnige visie ten grond­slag ligt, wringt en schuurt een beetje.

Lees verder