Beelden in Stadshagen

Bentem, Hans van / De Krullevaar / 1999

Stadshagen, Muurmeesterstraat

Van Bentem omarmt de kunst van het over­donde­ren. Hij imponeert met vlammende kleuren en overdadi­ge vormen. Zijn bravourebeelden schreeu­wen om aan­dacht. Ze fungeren als herkenbare bakens die de competi­tie met andere eyecatchers in de omgeving aan­gaan.

Met zijn lust tot versieren dwingt de kunstenaar die aan­dacht af. Clichés worden daarbij niet geschuwd. Hij gaat ermee aan de haal, cultiveert ze of geeft er een relati­verende wending aan. Op die manier schept hij een soort nieuwe barok.

Lees verder

Dings, Nicolas / Monument voor Mastenbroek / 2004

Stadshagen, Milligerplas

Nicolas Dings omschrijft het kunstwerk als een solitair beeld waarvan de plek bepaald is door de lineaire structuur van de polder, de rechtlijnige en elkaar kruisende sloten, wegen en weteringen, de open ruimte en de Millingerplas.

De horizontale landschapslijnen gaan een dialoog aan met het verticale kunstwerk.

Lees verder

Puckey, Thom / Cloud Airplane / 2005

Stadshagen, Twistvlietpad

Langs het fietspad dat door Stadshagen slingert, hebben zich enkele merkwaardige ongelukken voorgedaan. Dat is tenminste de indruk die Puckey wekt met enkele beelden die hij in de eerste jaren van het nieuwe millennium in opdracht van de gemeente Zwolle maakte voor de nieuwe woonwijk. De in Amsterdam wonende en werkende Brit plaatste herkenbare maar tegelijk mysterieuze beelden. In zijn kunst is altijd meer aan de hand dan men in eerste instantie denkt.

Lees verder

Puckey, Thom / De boog / 2009

Stadshagen, Twistvlietpad

In 2001 begon Thom Puckey (Crayford, 1948) aan zijn vierdelige beeldencyclus voor Stadshagen. In diezelfde periode maakte zijn autonome werk nieuwe ontwikkelingen door. De vrij lange periode tussen het maken van ideeënschetsen en de voltooiing van de beelden die langs het Twistvlietpad werden geplaatst, dwong de kunstenaar af en toe om ‘in zijn geest achteruit te lopen’. Voor het project in Stadshagen maakte hij de modellen voor alle beelden één op één.

Lees verder

Puckey, Thom / Wiel / 2003

Stadshagen, Twistvlietpad

Het wiel dat schijnbaar half weggezakt is in de modder, terwijl de as schuin omhoog wijst, is illustratief voor de denk- en werkwijze van Puckey.

Allereerst is de ‘alchemistische werking’ tussen de gebruikte materialen opvallend. Het object lijkt gemaakt te zijn van baksteen, maar feitelijk gaat het om beschilderd brons. Het wiel lijkt min of meer toevallig opgedoken te zijn tijdens de ontsluiting van het vroegere poldergebied waar Stadshagen wordt aangelegd. Resten van radertjes en andere onderdelen verwijzen naar vroegere functionaliteit.

Lees verder

Woort, Lydia / Level Z app / 2013

Stadshagen, Klokkengieterlaan

Bij gemeentelijke kunstopdrachten wordt meestal gedacht aan beelden in de openbare ruimte. Dat het ook anders kan bewees Lydia Woort met de App die ze in nauwe samenwerking met de gebruikers van jongerencentrum Level Z ontwikkelde.

Deze ongebruikelijke toepassing zat min of meer ingebakken in de formulering van de opdracht. Steeds vaker worden beeldende kunstenaars ingeschakeld bij maatschappelijke vragen en/of processen.

Lees verder