Kamp, Annet van der / Gevelobjecten / 19951998

Kamperpoort, Touwslagerij

Tussen 1995 en 1998 werkte Annet van der Kamp aan zeven muurtableaus voor de Zwolse wijk Kamperpoort. Als gevolg van herstructurering en gedeeltelijke sloop van een aantal woningen in deze wijk werden in 2009 vijf van de zeven tableaus verwijderd. De afbeeldingen van een ontbijttafel en een tv-meubel overleefden de slopershamer, maar de keramische gevelobjecten van een vogelkooi, vogels in een raam, een vissenkom, een vitrinekast en een kat en hond sneuvelden. Opvallend is de werkwijze die Annet van der Kamp toepaste. Zij combineerde een muurschildering met keramische elementen. De wandtableaus waren vooral bedoeld om Kamperpoort op te fleuren. Er waren allerlei ideeën aan vooraf gegaan die op niets uitliepen, maar het concept dat Annet van der Kamp bedacht, werd ook daadwerkelijk uitgevoerd.

Alledaagse taferelen

Voor de tableaus werkte Annet van der Kamp nauw samen met de buurtbewoners. De grootste tableaus hadden een afmeting van twee bij drie meter. Dat vereiste van de kunstenares een andere werkwijze dan zij gewend was. Op de tableaus is te zien wat zij achter de gevels van de huizen vermoedt. Het gaat daarbij om alledaagse taferelen. Zo brengt zij de binnenwereld van de bewoners als het ware naar buiten. De afbeeldingen op de buitenmuren reflecteren het huiselijke karakter dat zich achter de gevels afspeelt. De wijkbewoners hadden veel inspraak tijdens de fase waarin de basisontwerpen werden gemaakt. Het maken en bevestigen van de tableaus was een avontuur op zich, mede omdat de schetsontwerpen omgezet moesten worden  in wandreliëfs die niet in hun geheel in de keramische oven pasten. Nadat de keramische delen aan de wand waren bevestigd, volgde het schilderwerk.

Kleurrijke kunst

De twee wandreliëfs die de ‘beeldenstorm van 2009’ overleefden, herinneren aan een project waarbij kunstenares en bewoners intensief samenwerkten. Het gevoel van samenhang en saamhorigheid in de wijk werd daardoor versterkt. Tussen het tijdstip van opdrachtverlening en de voltooiing van het project lag een periode van drie jaar waarin allerlei problemen overwonnen moesten worden. Het is vooral aan de inventiviteit en inzet van Annet van der Kamp te danken dat al die die problemen overwonnen werden. De ontbijttafel en het tv-meubel zijn voorbeelden van laagdrempelige kleurrijke kunst die recht doet aan de wijk waarin het project gerealiseerd is.