Doorschodt, Willem / Groeivorm / 1978

Aa-landen, Rijnlaan, School De Werkschuit–Patio

Het beeld Groeivorm dat in 1978 geplaatst werd in de patio van De Werkschuit in de Zwolse wijk Aalanden, is van gegoten beton en staat op een betonnen vloerplaat. Door het poreuze oppervlak is het beeld ten prooi aan mosvorming en andere natuurlijke processen.

De wisselwerking met de elementen versterkt de organische uitstraling van de groeivorm. De monochrome grijswitte huid waardoor de vorm zich onderscheidt van de natuur, is aangetast door groene aanslag. De contrastwerking met de omgeving wordt beïnvloed door een proces dat erop wijst dat de natuur bezig is terrein te heroveren.

Eenvoud

Willem Doorschodt (Amsterdam, 1938) runde jarenlang een galerie aan het Zwolse A-plein en was daarnaast actief als autonoom beeldend kunstenaar. Op verschillende plekken in de Overijsselse hoofdstad zijn beelden van hem te zien. De meeste zijn uitgevoerd in marmer of andere steensoorten.

De groeivorm van marmerbeton die in de binnentuin van De Werkschuit ligt, sluit in aard en hoedanigheid nauw aan bij de beelden die in steen werden uitgevoerd. Doorschodt etaleert in zijn abstracte vormentaal een sterke voorkeur voor eenvoud en vereenvoudiging. Daarnaast spelen tactiele aspecten een belangrijke rol. De beelden nodigen uit tot aanraken. Ze lokken strelingen uit. Ze sublimeren het contrast tussen hard en zacht en tussen natuurlijkheid en kunstmatigheid.

Sensitiviteit

Het is verleidelijk om het oeuvre van Willem Doorschodt in het vakje minimalisme te plaatsen of in te lijven bij de conceptuele kunst. Hoewel dat voor de hand ligt, moet ook benadrukt worden dat naast een rationele component een emotioneel aspect in de beeldtaal betrokken is.

Sensitiviteit is een niet te verwaarlozen element in het totale beeldvormingsproces. Niet voor niets zoomt Willem Doorschodt nadrukkelijk in op de huid van het beeld.