Gevers Deynoot, Wendela / Aalanden / 2005

Aalanden, Rijnlaan (winkelcentrum De Dobbe)

Wendela Gevers Deynoot ging met die gegevens aan de slag. Uiteindelijk kwam zij tot de conclusie dat anticiperen op de rol van het water niet toereikend was. Zij wilde het in haar beeld ook hebben over de bewoners en zelfs over de mensheid (de kunstenares spreekt liever van mensdom) in het algemeen.

Om recht te doen aan de elementen geschiedenis, water, woonwijk en bewoners werd het kunstwerk uiteindelijk heel voor de hand liggend Aalanden genoemd.

Figuren

Wendela Gevers Deynoot (Amsterdam, 1947) liet al eerder artistieke sporen na in de Zwolse openbare ruimte. In 1983 maakte zij een paneel met uit multiplex gezaagde figuren voor de IJsselhallen.

De werkwijze die zij daarbij toepaste is kenmerkend voor haar beeldtaal. Uitgezaagde figuren worden steeds gepresenteerd in combinatie met de basisplaat waaruit ze tevoorschijn zijn getoverd. Vorm en restvorm fungeren zodoende als een eenheid van tegendelen. De beelddrager met de uitgespaarde opening wordt vervolmaakt door de teruggeplaatste uitgezaagde vormen.

Markering

Een vergelijkbaar procédé is toegepast in de blikvanger die op een terp langs de Rijnlaan is geplaatst en ter plekke fungeert als majestueuze markering van de entree van de woonwijk. Het onderhoudsarme en vandalismebestendige beeld is gemaakt van beton, basalt, marmer, glas en kleurstof. Grijs, zwart en helderblauw zetten de toon van de markante vorm die op een talud geplaatst is en daardoor hoog uittorent boven de auto’s op de achterliggende parkeerplaats en de winkels in de directe omgeving.

Het beeld van Wendela Gevers Deynoot bestaat uit een soort kuipvorm of romp van een boot met 5 mensfiguren die samen het complete mensdom vertegenwoordigen. Ze hebben de blik wijkinwaarts gericht en vormen ondanks de vormcontrasten een eenheid van tegendelen.

Aarden wal

De droom van elke wijkbewoner is: respectvol opgenomen worden in zo’n eenheid van tegendelen. De koppen die uit de halve cirkel zijn gedestilleerd, geven het beeld een zekere lichtvoetigheid, maar de elementen massa, volume en gewicht blijven belangrijke ingrediënten bij de ervaring van het monumentale beeld, dat ruim vijf meter breed is. Dat betekent: één meter speelruimte voor elk individu dat meevaart op de stroom van het leven.

De aarden wal refereert terloops aan het feit dat Nederlanders al eeuwenlang droge voeten houden door huizen op terpen te bouwen.