Gierveld, Jan / Zonder titel / 1970

Aa-landen, Botlek (Het Stroomdal)

De figuratieve aanpak en de toegankelijke voorstelling van de wandreliëf sluiten nauw aan bij de opvattingen die in de jaren 70 van de vorige eeuw de beelden in de openbare ruimte beheersten. Met name wandreliëfs voor pcbs-scholen werden destijds bevolkt door spelende kinderen, bomen en planten, vissen en vogels.

Bijbelse grondslagen

Religieuze symboliek was in alle opzichten beeldbepalend. De betekenis van anker, visnet, vissersboten en andere beeldelementen is onlosmakelijk verbonden met de bijbelse grondslagen van de scholen waarvoor de wandversieringen gemaakt werden.

Dat geldt ook voor de in verschillende fragmenten opgedeelde voorstelling die Jan Gierveld maakte voor de protestants christelijke basisschool in de Zwolse Aa-landen die nu Het Stroomdal heet.

Omvangrijk oeuvre

De geest van Jan Gierveld leeft voort in een omvangrijk oeuvre dat vooral tekeningen, schilderijen en aquarellen omvat. Gierveld was geen schilder die complexe theorieën of diepgravende ideeën ontwikkelde. Hij hield van de eenvoud: een boerderij in het landschap, een oude doorleefde kop, een paar peren in een schaal.

De Twentse schilder had weinig nodig om tot schilderen te komen. Vaardige schildertrant en sprankelende kleurbeleving waren zijn handelsmerk bij uitstek. Traditionele genres (landschappen, stillevens, portretten en naakten) werden door hem afgewisseld met series van abstracte composities.

De schilder beoefende de verschillende genres tegelijkertijd en naast elkaar en niet in verschillende opeenvolgende periodes. Dat maakt het moeilijk (of zelfs onmogelijk) om in zijn oeuvre een duidelijke artistieke richting aan te geven.