Poel, Dick van de / Kikker/ 1980

Aa-landen, Beulakerwiede, Basisschool de Wieden

De decoratieve uitstraling van het tegeltableau wordt versterkt door de totale afwezigheid van perspectief. De afbeelding is zo plat als een dubbeltje. Een ruimtelijke component ontbreekt. Ondanks de versimpelde weergave van de werkelijkheid is er wel sprake van een kunstgreep die de verbeelding een extra dimensie geeft.

Wisselwerking

Van de Poel speelt namelijk even inventief als effectief met complementaire vormen. De kleuren van een tegel zijn steeds tegengesteld aan die van de aangrenzende tegels. Zo ontstaat een bijzondere afwisseling en wisselwerking tussen vorm en restvorm, waardoor kikker en omgeving op geraffineerde wijze met elkaar vergroeien tot een eenheid van tegendelen.

Hoewel de platte, eenduidige hoofdvorm (de afbeelding van de kikker) en de niet nader gedefinieerde leefomgeving geen ruimte overlaten voor de suggestie van extra dimensies, is wel te zien dat de kikker bevroren, verduurzaamd of gefixeerd is in een sprongbeweging. De relatie met de gebruikers van het gebouw waarvoor de wandversiering werd gemaakt, is snel gelegd.

Kikkersprongen

Een basisschool is bij uitstek het domein van jonge levenslustige wereldburgers die soms noodgedwongen in een klaslokaal bij elkaar zitten als kikkers op een kluitje, maar die hun bewegingsvrijheid uitbuiten voor het maken van kikkersprongen zodra hen daarvoor de ruimte en mogelijkheden geboden worden.