Baat, Jan de / Schreeuwlelijk / 1963

Diezerpoort, Beukenstraat

Dit beeld uit 1963 werd door de gemeente Zwolle aangekocht tijdens een beeldhouwtentoonstelling op Slot Zeist voor de nieuwbouw van de Heimansschool.

De Baat maakte een fantasiedier, familie van fabelwezens, die soms lieflijk zijn als elven en dwergje, maar soms ook krijsend en tierend. Of misschien is het een enorm schreeuwend koekoeksjong?

Zelfstandig

Met de werkgroep Beeldend Bouwen (waarin beeldhouwers, schilders en architecten samenwerkten) voerde De Baat verschillende opdrachten uit, maar ging als spoedig weer zelfstandig ontwerpen.

Uit die periode staan in Zwolle twee beelden van zijn hand: de Windharp (in park De Wezenlanden) en Boemerang (school aan de Rieteweg), beiden uit 1972. Jan de Baat was in de jaren `80 hoofddocent beeldhouwen aan de Rietveld-Academie te Amsterdam.