Bayens, Hans / Johan Rudolph Thorbecke 1798-1872 / 1992

Assendorp, Stationsplein

In 1949 kon hij dankzij een studiebeurs van Maison Descartes zijn kennis verdiepen in Parijs. Daarna vestigde hij zich in Amsterdam. Voor het Stationsplein van Zwolle maakte Bayens het standbeeld van Johan Rudolf Thorbecke (1798 – 1872).

Het bijna twee meter hogen bronzen standbeeld dat in 1992 werd geplaatst en onthuld, laat voorbijgangers kennismaken met een zelfverzekerde, flamboyante, sympathieke en standvastige persoonlijkheid: een man die weet wat hij wil en die waarmaakt waar hij voor staat. Zó heeft Bayens hem tenminste neergezet.

Bewogen directheid

Niet alleen op het Stationsplein maar ook binnen het oeuvre van de kunstenaar neemt het Thorbecke-beeld een onwrikbare positie in. Hans Bayens werkte onverdroten voort in de figuratieve kunsthistorische traditie die ons onder meer het impressionisme en expressionisme heeft opgeleverd. De beeldhouwer, schilder en tekenaar koesterde figuratie zonder krampachtig vast te houden aan starre academische dogma’s of knellende realistische principes.

Hij wordt door velen gezien als een kunstenaar die de bewogen directheid in zijn kunst huldigde en sublimeerde. De in 2003 overleden kunstenaar verbeeldde bij voorkeur mensfiguren, maar ook landschappen, interieurimpressies en stillevens maakten deel uit van zijn thematiek.

Hij manifesteerde zich altijd nadrukkelijk als een warm pleitbezorger voor esthetische beleving. Uiteindelijk is hij vooral bekend geworden met zijn geschilderde, getekende en gebeeldhouwde mensfiguren.

Eigentijdse draai

De mensvisie die hij openbaart in zijn beelden, trok hij ook door in schilderijen, tekeningen en etsen van de poserende mens. Strikt genomen gaat het mensbeeld van Bayens de pose voorbij.

Hoewel hij de traditie voortzet, geeft hij er tegelijkertijd een eigentijdse draai aan door af te rekenen met de onnatuurlijke pose, ten gunste van de ongedwongen uitstraling en levensechtheid. Daardoor wordt ook de bronzen Thorbecke een man van vlees en bloed.