Bayens, Hans / Vader, zoon, vogel, 1960 / 1960

Assendorp, Zeven Alleetjes

Het tafereel is door beeldhouwer Hans Bayens vlot gemodelleerd en werd daarna in brons gegoten. Het resultaat is in alle opzichten typerend en representatief voor het oeuvre van de Amsterdamse kunstenaar.

Hij legde mensfiguren graag vast op een natuurlijke manier die de indruk wekt dat ze zich niet bezighouden met hun houding. Ze nemen geen geforceerde pose aan.

Snapshot

Het beeld Vader, zoon, vogel dat in 1960 geplaatst werd voor het kantoorgebouw van de toenmalige IJsselmij waarin de Stadkamer wordt gehuisvest, bezit alle eigenschappen van een snapshot: een ongedwongen en pretentieloos kiekje uit een familiefotoalbum.

De vader en de zoon bekommeren zich niet om alles wat zich om hen heen afspeelt. Zij gaan volledig op in hun aandacht voor de vogel en in hun samenzijn.

Vertrouwen

De beschermende arm die de vader om zijn zoon heeft geslagen, spreekt boekdelen. Er is volledig vertrouwen. Warmte, geborgenheid en genegenheid zijn de beeldbepalende eigenschappen. Hechter, mooier of beter kan de verhouding tussen een vader en zijn zoon niet zijn.

Hans Bayens (1924 – 2003) heeft zich altijd verzet tegen de trend om de menselijke gestalte te abstraheren of te vervormen.

Mensbeeld

Hij vond pogingen om het mensbeeld te stileren vaak geforceerd en verkrampt. Hoewel veel van zijn tijdgenoten probeerden om via abstraheringprocessen door te dringen tot de kern van hun mensvisie, weigerde Bayens daar aan mee te doen.

Hij verkoos het streven naar treffende gelijkenis. Maar tegelijk probeerde hij ook de persoonlijkheid van de mensen die hij verbeeldde te intensiveren.

De beelden van Bayens zijn (evenals zijn schilderijen) vaak licht en los van toonzetting. De kunstenaar benadrukte bij voorkeur de dynamiek, beweging en vitaliteit die het leven in zijn optiek boeiend maken.