Beek, Marius van / De Muzen / 1979

Stadsmuur, Patio conservatorium

Marius van Beek nam in 1966 deel aan de prestigieuze vijfde Sonsbeek manifestatie in Arnhem. Toch hechtte hij meer waarde aan de solopresentatie in 1993 in zijn woonplaats Oosterbeek, die hij omschreef als ‘een openbaring’. Het tijdelijke beeldenpark werd de apotheose van zijn loopbaan: veertig jaar kunstenaarschap in twintig beelden.

In Park Harten­stein zouden destijds De Muzen en Eruptie zeker niet misstaan hebben. Beide Zwolse beeldhouwwerken zijn representatief voor het oeuvre en voor de denk- en werkwijze van de gedreven kunstenaar die zich ook als kunstcriticus manifesteerde.

Maatschappelijke betrokkenheid

Bekende beelden van Marius van Beek zijn onder meer Treurende Vrouw en de tot beul getransformeerde keeper uit het doel van Santiago de Chile. Ze zijn vooral kenmerkend omdat de kunstenaar met deze en andere beelden getuigt van zijn maatschappelijke betrokkenheid en zijn verzet tegen alle vormen van oorlogsgeweld.

Andere bekende beelden van hem zijn Moeder en Kind, Samsom en de Leeuw, Suzanne en Gevleu­gelde Figuur. Laatstgenoemd beeld maakte deel uit van Sonsbeek '66.

Golf van welluidende klanken

Het beeld Zit­tende Madonna is illustratief voor de pogingen van de kunstenaar om religieuze kunst te ontdoen van valse sentimenten, terwijl het Zwolse beeld De Muzen benadrukt dat hij zich graag en vaak liet inspireren door klassieke mythologie.

De dynamiek in het beeld en de vloeiende bewegingen zijn te herleiden tot de Griekse godin van de muziek. Zij brengt een golf van welluidende klanken voort. In het beeld zweeft inspiratie in de hoedanigheid van een vrouwenfiguur mee op de rug van de muze.