Bentem, Hans van / De Krullevaar / 1999

Stadshagen, Muurmeesterstraat

Van Bentem omarmt de kunst van het over­donde­ren. Hij imponeert met vlammende kleuren en overdadi­ge vormen. Zijn bravourebeelden schreeu­wen om aan­dacht. Ze fungeren als herkenbare bakens die de competi­tie met andere eyecatchers in de omgeving aan­gaan.

Met zijn lust tot versieren dwingt de kunstenaar die aan­dacht af. Clichés worden daarbij niet geschuwd. Hij gaat ermee aan de haal, cultiveert ze of geeft er een relati­verende wending aan. Op die manier schept hij een soort nieuwe barok.

Feestbeeld

Ook De Krullevaar beantwoordt aan deze beschrijving. Het beeld is een opeenstapeling van verleide­lijke vormen geworden: een echt feestbeeld. De vreemde vogel, die geen veren heeft maar krullen, is een metafoor voor de mens die ánders (maar niet mínder) is dan zijn medemens.

Evenals de vogel uit het verhaal van Annie M.G. Schmidt gedraagt het beeld zich als een eigenzin­nig wezen dat met een hink-stap-sprong beweging afstand neemt van de school: de wijde wereld in.

Karakter

In zijn keramische beelden brengt Van Bentem een synthese tot stand tussen de populaire beeldcultuur (variërend van strip­helden tot het idioom van reclamemakers) en andere invloeden. Indrukken die hij opdeed in Japan vergroeien met het karakter van de huis-tuin-en-keuken beeldjes van Blokker.