Blaisse, Fioen / Schrijdende danseres met tamboerijn / 1981

Binnenstad, Gasthuisplein

Het beeld Schrijdende danseres met tamboerijn staat in alle opzichten model voor het totale oeuvre van Fioen Blaisse.

Aanvankelijk stond de bronssculptuur op het Celepleintje, maar in 1992 werd het beeld mede op verzoek van de beeldhouwster verplaatst naar het Gasthuisplein.

Danseressen

De kunstenares baseerde haar beeldenreeks waarin danseressen centraal staan op reisindrukken die ze opdeed in Tunesië. Daar raakte zij onder de indruk van de rituele groepsdans die een aantal vrouwen uitvoerde.

De ritmische en sierlijke bewegingen, de vloeiende lijnen van de vrouwenlichamen en de uiterste concentratie van de danseressen liet Fioen Blaisse sindsdien niet meer los. De dans werd een blijvende bron van inspiratie.

Singerprijs

In 1998 ontving Fioen Blaisse de Singerprijs voor haar complete oeuvre, waaraan zij sinds de voltooiing van haar opleiding aan de Amsterdamse Rietveld Academie consequent, met toewijding en overgave heeft gewerkt.

Zij werd niet alleen bekend door de talloze danseressen, maar ook door gebeeldhouwde portretten van grootheden als Johann Sebastiaan Bach, waarbij ze de gelijkenis steeds ondergeschikt maakte aan de algemene betekenis die zij aan het onderwerp of de persoon toedichtte.

Fioen Blaisse maakt al de modellen voor de sculpturen uit gips direct op ware grootte. Waar dat mogelijk en wenselijk is, streeft zij naar vereenvoudiging van de vorm.