Boeyen, Mari / Memory Waves, 1980-84 / 1984

Berkum, Dr. Van Heesweg, Isala Klinieken 

Veel bescheidener zijn de afmetingen van het beeld Memory Waves dat de kunstenaar maakte ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het Sophia Ziekenhuis in Zwolle.

De liggende metaalsculptuur is een geschenk van de medische staf. Een kleiner model, dat de kunstenaar in 1980 maakte, is in bezit van het Frans Hals Museum in Haarlem, de stad waar Mar Boeyen tegenwoordig woont en werkt.

Natuurlijke stroming

Het beeld Memory Waves is kenmerkend voor de denk- en werkwijze van Boeyen. Hij laat zich graag leiden door associaties en hij zoekt voortdurend het spanningsveld tussen figuratie en abstractie. In zijn beeldtaal brengt hij een synthese tot stand tussen organische vormen, natuurlijke principes en groeiprocessen en geometrische beeldelementen.

In de ‘golven van herinnering’ die een plaats hebben gekregen bij de Isala Klinieken (locatie Sophia Ziekenhuis) is de natuurlijke golfbeweging verankerd in keihard staal. De bevroren beweging volgt de natuurlijke stroming op de voet. Het object is slechts één meter hoog, maar wel vijf meter breed. Door de blauwe kleur valt het onmiddellijk op.

Rollende branding

Door de geringe hoogte en de uitgestrektheid van de reeks aaneengeschakelde metalen stroken bezit de sculptuur alle kenmerken van een vloerbeeld. Het beeld reikt niet naar de hemel maar is verbonden met de aarde. Het tart de zwaartekracht niet en is niet robuust.

Er is niet veel fantasie voor nodig om de vorm te herleiden tot een golfslag. De roep van de rollende branding klinkt erin door. Boeyen heeft ogenschijnlijk weinig middelen nodig om tot de essentie van beeldhouwkunst door te dringen. De beeldmiddelen worden door hem sober, eenvoudig en uiterst effectief ingezet.