Boone, André / Le Chêne / 1995

Veerallee, Oude Veerweg, Spoolderbergweg, Spoolderbos

Le Chêne herinnert aan historische gebeur­tenissen. De relatie tussen beeld en plek is een belangrijk gegeven. Zonder uitleg is Le Chêne moeilijk op waarde te schatten. Vorm en inhoud zijn gebaseerd op geschiedkundige feiten en vrije associaties.

Het beeld staat bol van de symboliek. De sculpturale basisge­dachte was echter wel dat het beeld overeind moest blijven in de hectische omge­ving. De maatvoering is afge­stemd op het nabijgelegen kantoorgebouw van Vitens, de omringende bomen en het drukke verkeers­plein.

Feiten en vormen

Dat de Spoolderberg geen oase van rust meer is, was voor de kunstenaar een onont­koombaar gegeven. Met de polychrome beschildering en de totemachtige uitstraling van het bijna 12 meter hoge object dwingt hij de aandacht af. Evenals in zijn vrije werk, manifesteert hij zich met dit beeld als een constructeur van gedachten en vormen.

In Le Chêne worden feiten en vormen verenigd. Het beeld verwijst naar de parkstijl van het Engelse Werk, naar gebeurtenissen die zich in het verleden in de directe omgeving van de Spoolderberg afspeelden, naar oude culturen en religies en naar mythologische gegevens.

oorsprong

Een opengeslagen boek, een ei, een urn, een gewei, een portaal, een boog en een kerkspits zijn op elkaar gestapeld en geassembleerd tot een monolithische vorm die verwantschap bezit met de heilige eiken waaraan men in het verleden symbolische waarde toekende.

Het beeld herinnert aan de oorsprong van de berg (een afgegraven rivierduin) en aan de theetuin die er ooit was. Ook betrekt de kunstenaar kerkelijke en wereldlijke machten in het beeldverhaal. Ooit werden op de Spoolderberg bisschoppen ingehuldigd. Het ei staat voor vruchtbaarheid en de geboorte van Christus.

De urn verwijst naar de periode waarin de doden werden bijgezet. Het gewei refereert aan de geologische periode Weichsel. Bodem­vondsten hebben aangetoond dat er toen al herten leefden.