Breman, Co / Stedemonument 1930/1931 / 1930

Binnenstad, Sassenstraat (Sassenpoort)

Ahazueros Jacobus Breman werd op 7 december 1865 in Zwolle geboren. Hij studeerde op de Zwolse tekenschool, kreeg les van J.D. Huibers in Amsterdam, vervolgde zijn opleiding aan de kunstacademie van Brussel en daarna in Parijs.

In 1897 vertrok hij naar Blaricum en vanaf 1913 woonde hij in kunstenaarsdorp Laren, waar hij in 1938 overleed. Aanvankelijk werd zijn werk beheerst door een decoratieve inslag. Later drongen pointillistische invloeden door in zijn landschappen en portretten.

Breman was lid van de Amsterdamse kunstenaarsverenigingen Arti et Amicitiae en St. Lucas. Werk van hem werd geëxposeerd in Singer Museum Laren en het Frans Hals Museum in Haarlem.

Studiereizen

Co Breman en Eduard Jacobs (1859 – 1931) kenden elkaar. Beiden woonden en werkten het laatste deel van hun leven in Laren. Evenals Breman studeerde Jacobs in Amsterdam, Brussel en Parijs.

Hij kon daar dankzij het winnen van de Prix de Rome ook nog studiereizen naar Rome en Florence aan vastknopen. Ook Jacobs was lid van Arti et Amicitiae. Religieuze onderwerpen en portretten genoten zijn voorkeur.

Gedenksteen met verhaal

Het Stedemonument is een gedenksteen met een verhaal. Aartsengel Michaël, de gevleugelde schutspatroon van Zwolle, neemt een prominente plek in.

Hij houdt het stadswapen van Zwolle vast en met zijn mantel van stralen beschermt en beschijnt hij de zittende bisschop Willebrand, die op het punt staat de stadsbrief te overhandigen aan twee geknielde edelen. Het kerkelijk gezag van Willebrand wordt extra benadrukt door de staf die hij vasthoudt.

Het symmetrisch opgebouwde beeld sluit naadloos aan bij de rooms-katholieke kerkelijke kunst uit het begin van de twintigste eeuw. De hiërarchische opbouw spreekt boekdelen. Aan de basis zien we twee devoot knielende edelen. Iets hoger troont de bisschop die op zijn beurt weet dat aartsengel Michaël hoog boven hem verheven is.