Bus, Riesjart / Vogelkruis / 1998

Berkum, Kranenburgweg (Begraafplaats Kranenburg)

In opdracht van de gemeente Zwolle vervaardigde Riesjart Bus (Buren, 1958) het beeld Vogelkruis dat geplaatst is op het gazon bij de vijver van begraafplaats Kranenburg. De kunstenaar gebruikte stukken drijfhout, sloophout en koper die in een vorig leven een andere bestemming hadden.

De materialen zijn door natuurlijke omstandigheden gehard en weerbaar geworden en bezitten een eigen patina. Ze verwijzen niet nadrukkelijk naar vorige functies, maar het is wel zichtbaar dat ze het nodige meegemaakt en doorstaan hebben.

Bus koestert de thematiek van ‘het toevallig aanwezige’. Hij huldigt het principe dat een mens moet roeien met de riemen die hij heeft en hij maakt dankbaar gebruik van de toevalseffecten die hij op een presenteerblaadje krijgt aangeboden.

Ambachtsman

Bus manifesteert zich in zijn werk als een echte ambachtsman met een sterke voorliefde voor het met de hand bewerken van materialen. Hij construeerde en assembleerde zijn vogelbeeld met gehavende materialen die de sporen van een indrukwekkend verleden met zich meedragen.

Die wetenschap maakt het beeld bij uitstek geschikt voor de plek waar het geplaatst is en waar persoonlijke geschiedenissen als het ware geconcentreerd zijn en in gecomprimeerde vorm voortleven.

Ultieme vrijheidsbeleving

In de visie van de beeldhouwer staan vogels voor ultieme vrijheidsbeleving. Ze symboliseren ook het leven, de liefde en de kennis die van generatie op generatie worden doorgegeven. De kruisvorm verbindt de vogels onderling en verbeeldt tevens het levenslot van elk mens. De drie poorten zijn in verschillende richtingen geplaatst. Ze vormen de doorgang naar denkbeeldige ruimten en symboliseren de verschillende stadia in een mensenleven.