Dedden & Keizer - Space Cowboys / De Vrolijkheid / 2013

Berkum, Ossenkamp 7

De opdracht voor het maken van een beeld voor het zwembad dat in 2012 is aangelegd op bedrijventerrein De Vrolijkheid, was Albert Dedden en Paul Keizer op het lijf geschreven. Het kunstenaarsduo uit Deventer werkte al langer met bolvormige figuren en wanneer die bollen getransformeerd worden tot bubbels of luchtbellen dan is de relatie met een zwembad al snel gelegd.

Voor het nieuwe hoofdzwembad van Zwolle ontwierpen beide kunstenaars een blikvanger van allure met billboardachtige kenmerken. Het ontwerp houdt zowel rekening met de architectuur van het zwembad als met de omgeving. Het beeld fungeert als een markant herkenningspunt.

Bolvormen

De relatie tussen mens, sport en spel is tot uitdrukking gebracht in een veelvormige figuur waarin onder meer verwijzingen naar het overbekende badeendje en een sierlijke sportduiker verwerkt zijn. De relatie met billboards verklaart de hoge attentiewaarde van het beeld. De speelse zilvergrijze figuur van gegoten aluminium is op een hoge driepoot geplaatst, zodat ze al van veraf te zien is.

Opmerkelijk is de ruitvorm van het beeld. Die ruitvorm doet denken aan een wybertje en bestaat uit bollen van verschillende afmetingen. In onderlinge samenhang suggereren die bolvormen een sterke bewegingsdimensie.

Die dynamiek komt overeen met de functie van het gebouw waar het beeld bij hoort. In dat gebouw wordt gezwommen, gedoken, gespetterd en gesprongen en er worden bommetjes gemaakt. De cartoonachtige figuren die uit de ruitvorm opduiken, bezitten opvallende overeenkomsten met striphelden als Donald Duck. Ze zijn speels, maar ook het competitie-element is aanwezig. In het bad wordt niet alleen gezwommen voor de lol, maar soms ook om te winnen! 

Buitenaards

De makers van het beeld werken onder de naam Space Cowboys. Die bedrijfsnaam kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Inmiddels zijn op diverse plaatsen in de openbare ruimte semi-permanent buitenaardse wezens neergestreken die ter plekke een eigen domein en biotoop gecreëerd lijken te hebben.

Deze goedaardige buitenaardse wezens hebben enkele eigenschappen gemeen. Ondanks hun forse afmetingen zien ze er ongevaarlijk uit. Je voelt op afstand al dat ze geen vlieg kwaad doen. Ze voelen zich niet ontheemd, aarden kennelijk snel en gaan ongestoord hun eigen gang.

Aandoenlijk

In eerste instantie zien ze er gelikt uit. Dat heeft alles te maken met de monochrome uitvoering, die de beelden ietwat onwerkelijk en afstandelijk maakt, maar de gebeeldhouwde wezens slagen er moeiteloos in elke afstand te overbruggen. Ze spreken rechtstreeks tot de verbeelding en tot het hart.

Zowel de situaties waarin ze verkeren als hun merkwaardige hoedanigheid maken de beelden aandoenlijk en hartveroverend. Ze gaan volledig op in de handelingen die ze verrichten. Hun gezicht mondt vaak uit in een snavel of een trompet. Eigenschappen van hazen, eenden, ganzen of herten worden verankerd in een unieke, nieuwe identiteit waarin menselijke trekjes moeiteloos te herkennen zijn.