Gevers Deynoot, Wendela / Veemarkt / 1983

Kamperpoort, Rieteweg (IJsselhallen)

De voorstelling wordt beheerst door een Osborne-achtige superviriele stier en twee veeboeren die tegenover elkaar staan en (zonder dat dit nadrukkelijk in beeld is gebracht) bezig lijken met het gebruikelijke handjeklap: het spel van loven en bieden.

De toegepaste werkwijze is kenmerkend voor de beeldtaal van Wendela Gevers Deynoot. Uitgezaagde figuren worden versleuteld en verbonden met de basisplaat waaruit ze tevoorschijn zijn getoverd. Vorm en restvorm fungeren zodoende als een nieuwe eenheid van tegendelen.

De beelddrager van multiplex wordt gecompleteerd door de uitgezaagde vormen die in een licht gewijzigd perspectief teruggeplaatst zijn.

Herkenbaar

De voorstelling van Veemarkt is direct herkenbaar voor iedereen die zich de vrijdagse taferelen herinnert, die zich vroeger in de IJsselhallen afspeelden.

Toch heeft Wendela Gevers Deynoot geen genoegen genomen met een simpel ééndimensionaal verhaallijntje. Zij ‘verdiept’ haar beeld letterlijk door extra dimensies en andere perspectieven aan te brengen. Zij herstelt het ‘verloren perspectief’ door vorm en restvorm (positief en negatief) opnieuw met elkaar te verbinden.

Context

De platte silhouetten krijgen er een verdiepende betekenislaag bij doordat ze onderworpen zijn aan een artistieke ingreep die nieuwe dimensies aan de voorstelling toevoegt.

Mens- en dierfiguren worden in eerste instantie bevrijd uit hun omgeving maar er vervolgens weer gedeeltelijk in teruggeplaatst. Ze onderscheiden zich maar komen nooit volledig los van de context waarbinnen ze functioneren.