Goederond, Albert / Zonder titel (Boombeeld) / 1998

Diezerpoort, Brink

Dit beeld is ooit gemaakt als vervanging van een gesneuvelde boom in een bomenrij. Maar na de herinrichting van de Brink, is deze functie komen te vervallen. Nu is het een autonoom object in de ruimte.

In de sculptuur worden klassieke beeldhouwprincipes als volume versus massa, verschillen in textuur, kleurkeuze etc. luchtig toegepast. Maar de sculptuur heeft ook iets menselijks. Het ‘gezicht’ van het beeld is een stukje schors met een andere structuur en van een andere boomsoort, dan de rest van het beeld.

Het bevindt zich in de bovenste, horizontale cilinder. Dat stukje schors is een kopie van een eeuwenoude liefdesverklaring gekerfd in een beuk bij kasteel Slangenberg. Door middel van een rubberen mal is daarvan een afgietsel gemaakt. De oorspronkelijke boom staat nog steeds bij het kasteel.

LaSalle

Gedurende ruim 20 jaar vormden Patty Struik en Albert Goederond, naast hun beider eigen praktijk, samen het ‘gelegenheidscollectief’ LaSalle. In het maakproces van dit beeld, werden verschillende partijen en kenmerken van een locatie ‘medeplichtig’ gemaakt. In dit specifieke geval was dat de winkeliersvereniging, die met veel positiviteit aan het ontstaan van het werk heeft bijgedragen.

En natuurlijk heeft de plek bij het water ook invloed gehad op de vormgeving van de sculptuur. Zo is de kleur van het beeld een verwijzing naar een veelgebruikte kleur van de traditionele schepen die aan de kade liggen.