Hali, Gerard / Golden pointer / 1993, 1994

Zwolle-Zuid, Campus Hogeschool Windesheim, Ijsselallee

In zijn beeld voor hogeschool Windesheim refereert Gerard Hali (Amsterdam, 1956) aan plaats en functie. De kunstenaar is van kinds af gefascineerd door alles wat met vissen en zee te maken heeft, maar hij heeft er evenmin moeite mee om in opdrachtsituaties te reageren op andere omstandigheden.

Architect

Niet voor niets profileert hij zich als een omgevingsontwerper die kunst verbindt met de openbare ruimte. Na zijn studie aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag (waaraan hij tegenwoordig als stafmedewerker verbonden is) concentreerde hij zich als een soort architect op het realiseren van bouwwerken die geen andere functie hebben dan het markeren van een bepaalde plek.

Het beeld langs de drukke IJsselallee is 26 meter hoog. Toch is Golden Pointer niet opdringerig aanwezig. In de directe omgeving komen meer eyecatchers voor, waardoor het beeld van Hali niet de enige opvallende landmark is.

Onafhankelijk

Als sokkel voor zijn beeld gebruikte de kunstenaar de zwarte kubus van een rioolgemaal dat er al stond. Op die sokkel heeft de kunstenaar uit Heemskerk een kubusvormige staalconstructie (met binnencirkels) gebouwd waar een pointer tegenaan leunt die zowel in de grond als in de lucht priemt.

Hali heeft ernaar gestreefd om de gebouwen in de omgeving en het kunstwerk onafhankelijk van elkaar te laten functioneren. Ze zijn op geen enkele manier (noch visueel, noch architectonisch) op elkaar betrokken. Wel heeft de kunstenaar de maatvoering van zijn beeld afgestemd op de campus van Windesheim.