Roebers, Hanshan / Mars Orange / 2011

Niet gek gevonden, zal menigeen beamen bij het zien van de architectonische vorm. Hoewel het beeld als blikvanger fungeert, is de kunstenaar de menselijke maat niet uit het oog verloren. Daarnaast maakt hij een sculpturaal statement dat aansluit bij de bedoelingen die Zwolle heeft met de nieuwe wijk en bij de geschiedenis van de plek.

Het houten bouwwerk verbindt de oude en de nieuwe identiteit van de wijk die grenst aan landgoed Zandhove. Roebers combineerde twee elementen die geassocieerd worden met een landgoed. Enerzijds verwijst zijn decoratieve ontwerp naar een folly: een bouwwerk zonder nuttige functie dat alleen als doel heeft om de kijker te plezieren. Tegelijkertijd refereert ‘Mars Orange’ aan een oranjerie: een grote kas of serre waarin oranjebomen en andere uitheemse gewassen konden overwinteren.

In de visie van Roebers zijn beide associaties legitiem, zolang maar duidelijk is dat hij op geheel eigen wijze aan de haal gaat met zijn inspiratiebronnen. De gebruiksfunctie is ondergeschikt aan de decoratieve vorm en aan het fascinerende spel met licht dat door de wisselwerking tussen matglas en helder glas ontstaat. 

De kunstenaar, die tegenwoordig woont en werkt in het Friese Koudum, werd geboren in het Overijsselse Hengelo (1941). Hij studeerde aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Eindhoven en manifesteerde zich aanvankelijk met schilderijen, tekeningen, aquarellen, beelden van polyester en folie. Nu profileert hij zich als monumentaal ontwerper die op eigen wijze vorm en inhoud geeft aan monumentaliteit.

In zijn optiek heeft dat begrip niet persé te maken met grote formaten, maar bezit het ook een innerlijke component. De kunstenaar gaat uit van de vier elementen waaruit de stoffelijke wereld is opgebouwd: aarde, vuur, water en lucht. Hij wordt vooral geboeid door de manier waarop die elementen interacties met elkaar aangaan en elkaar beïnvloeden. In zijn architectuurmodellen en monumentale sculpturen verbindt hij specifieke kenmerken van autonome beeldhouwkunst met degelijke architectuur. Bijna terloops (maar daardoor niet minder effectief) maakt hij een vertaalslag van functionaliteit naar vrije vorm.