Henneman, Jeroen / Potlood en papier / 2006

Assendorp, Luttenbergstraat (provinciehuis)

‘In mijn werk moet het doodstil zijn,’ verklaarde Jeroen Henneman in 1993 ter verduidelijking van de nieuwe weg die hij was ingeslagen. De kunstenaar wilde met zo min mogelijk lijnen zo veel mogelijk volume creëren en tegelijk de tekenachtigheid in stand houden.

Dat streven was ook de basis voor het beeld Potlood en papier dat hij maakte in opdracht van de provincie Overijssel. Het object werd na een grondige verbouwing in de beginjaren van het nieuwe millennium op het dak van het provinciehuis aan de Luttenbergstraat geplaatst.

Provincie

Het object van neon en staal beeldt heel basaal het domein van de provincie uit. Dat domein is: beleid maken. Beleid wordt vastgelegd in woorden op papier. Dat gebeurt om ervoor te zorgen dat gedachten en ideeën niet vervliegen maar verankerd en geconcretiseerd worden in plannen die op papier worden gezet.

Hennemans beeld is transparant, doorzichtig en leeg. Iedereen wordt door de kunstenaar uitgenodigd om dat ‘lege’ beeld zelf verder in te vullen. Dat kan alleen door pen of potlood ter hand te nemen en gedachten te formuleren.

Handschrift

Aan de apotheose in multi­plex en aan de monumentale stalen varianten gingen veel experimenten vooraf. Het systeem en het specifieke hand­schrift van de tekening waren steeds uitgangspunt.

De tekeningen van multiplex, neon en staal gaan over per­spec­tief en over de ambivalente verhouding die de kunstenaar heeft met logica. Kleine, curieu­ze uitvindingen op dat gebied verrijken Hennemans beeldtaal. Zijn bijzondere band met exterieur en interieur van gebouwen krijgt in de jaren 90 nieuwe dimensies.

Bewegingen

Hetzelfde geldt voor zijn fascinatie voor zwevende bewegingen, helder­heid in formuleringen en het schuiven met vlakken en volumes binnen de composi­tie.

Soms put de kunstenaar uit persoonlijke ervaringen. Een verbor­gen brilletje, een asba­k, een slipje en een damesschoentje ver­wijzen naar zijn genoegens en ondeugden. Maar hij wordt vooral geobsedeerd door ruimte en stilte. De mens is de grote afwezige in zijn werk.