Hoeven, Mieke van der / Erfdelen / 2003

Hessenpoort

Op de ronddraaiende panelen zijn fragmenten van een oude luchtfoto uit het gemeentearchief van Zwolle aangebracht. Het betreft afbeeldingen van vier boerderijen die langs de Nieuwleuserdijk stonden. Ze moesten wijken voor bedrijvenpark Hessenpoort en zijn min of meer postuum in het kunstwerk opgenomen.

Labyrintische realiteit

De bewegende panelen houden de herinnering aan het verleden levend. De associatie met draaiende wieken geeft een extra dimensie aan het mastobject. Mieke van den Hoeven maakt veel kinetische installaties waarin ronddraaiende spiegels en fotofragmenten opgenomen zijn die de toeschouwer meenemen in een labyrintische realiteit die voortdurend wisselt van perspectief, aard en hoedanigheid.

Veranderingen in het landschap en in het leven van een mens fungeren als katalysator. Naast een voorkeur voor het uitvoeren van monumentale opdrachten en het verkennen van ruimtelijke en architectonische aspecten heeft zij ook een sterke affiniteit met tijdelijke, locatiespecifieke projecten, zoals de jaarlijkse natuurkunst wandeling in het Drentse Schoonoord.

Beweging

In het beeldvormingsproces van Mieke van den Hoeven speelt construeren een belangrijke rol. Vaak zijn de constructies complex of ingenieus en meestal nodigen ze de kijker uit om op een andere (ongebruikelijke) manier naar de werkelijkheid te kijken.

De kunstenares construeert zowel met multiplex en karton als met aluminium. Natuurlijke en mechanische bewegingen die respectievelijk door de wind of door een elektromotor worden gegenereerd, vervolmaken haar kunst. Ze brengen het associatieve denkproces letterlijk in beweging.

Een ander belangrijk aspect is het combineren van (vorm)elementen die verbindingen en dialogen aangaan met elkaar, met de omgeving en met de toeschouwer.