Horst, Josef van der / Gevel Neonsculptuur / 1997

Binnenstad, Kamperstraat

Het ligt voor de hand om de neonsculptuur die Josef van der Horst maakte voor de gevel van het KCO-gebouw in de Kamperstraat onder te brengen in de categorie Lichtkunst. Toch moet hierbij wel een kanttekening worden geplaatst, want het is de kunstenaar hier niet alleen te doen om de lichtbron zelf maar ook om de gevelversiering als geheel.

Kleuren en vormen

Licht maakt daar weliswaar deel vanuit, maar vooral overdag is goed te zien dat ook de andere beeldelementen (zoals de aluminium mast met het decoratieve kroontje en de plaat of ‘borstwering’ die aan twee metalen buizen is bevestigd) onafhankelijk van de lichtbron een eigen rol spelen.

Evenals de Amerikaanse constructivist Dan Flavin (1933 – 1996) die vanaf beginjaren zestig van de vorige eeuw experimenteerde met TL-buizen, is Josef van der Horst in het bijzonder geïnteresseerd in de manier waarop kleuren en vormen zich ten opzichte van elkaar verhouden, in de positie die de verschillende elementen innemen en in de ruimtelijke context waarbinnen ze functioneren.

Dáár moet ik zijn

In tegenstelling tot zijn constructivistische voorganger Flavin manifesteert Van der Horst zich echter veel meer als een romanticus. Hij zoekt met zijn werk de betovering, de bekoring en de verwondering.

Daarnaast is hij een pragmaticus die de functionaliteit van zijn sculpturen niet uit het oog verliest. Zo fungeert de neonsculptuur aan de gevel van het KCO-gebouw als een sober en rankgevormd herkenningsteken. Iedereen kan onmiddellijk zien: dáár moet ik zijn.