Kamp, Annet van der / Zitobject 'Poort' / 2013

Kamperpoort, Nachtegaalplein

Binnen het kader van de herstructurering van de Zwolse wijk Kamperpoort realiseerde de Zwolse beeldend kunstenaar Annet van der Kamp een kunstwerk waarin zowel de geschiedenis van de wijk als de gebruiksfunctie van de kunsttoepassing stevig verankerd zijn. Kamperpoort is altijd een echte volkswijk geweest met een sterke eigen identiteit, die mede gebaseerd is op de vele kleine ambachtelijke bedrijven die er vroeger gevestigd waren. Het kunstwerk verbeeldt de geschiedenis van de wijk en geeft invulling aan het nieuwe karakter van de woonomgeving na de herstructurering. Steekwoorden in de opdrachtomschrijving waren: ontmoetingsplek, saamhorigheid, herkenbaarheid, zichtbaarheid en ambachtelijkheid.

Karakteristieke buurt

Annet van der Kamp deed uitgebreid onderzoek naar de historische achtergronden van Kamperpoort. Daarnaast verrichtte zij het nodige veldwerk door in gesprek te gaan met de bewoners van de karakteristieke buurt, die van oorsprong net buiten de Zwolse stadspoort lag, aan de uitvalsweg richting Kampen. De vorm van het zitobject dat zij ontwierp, refereert aan de voormalige stadspoort, terwijl het zitobject zelf inspeelt op de ontmoetingsfunctie. De buitenkant van het gebruiksvriendelijke en toegankelijke kunstwerk herinnert aan de vormen van een poort. De basiselementen van de banken zijn uitgevoerd in gegoten beton met metselwerk in historisch reliëf.

Vrolijke uitstraling

Het tegeltableau aan de binnenzijde verwijst naar de vogeltjesbuurt. De afbeeldingen van diverse vogels refereren aan de straatnamen van Kamperpoort. In het tableau zijn afbeeldingen van een kievit, merel, vink, reiger, koekoek, mus, meeuw en leeuwerik verwerkt. De vrolijke uitstraling van het tegeltableau sluit perfect aan bij de functie van het kindvriendelijke Nachtegaalplein en de nabijgelegen kinderspeelplaats. In de toekomst zal de beeldende kunsttoepassing de cohesie van de wijk zowel benadrukken als versterken.