Krijger, Henk / Het Gezin / 1962

Diezerpoort, Hogenkampsweg

Het onderwerp dat Henk Krijger (1914 – 1979) koos voor de sculptuur van gelast metaal lag voor de hand. Het gezin was destijds (beginjaren zestig) nog hoeksteen van de samenleving en de meeste woningen die gebouwd werden waren ééngezinswoningen. In gestileerde vormen verbeeldde de kunstenaar die werd geboren in Karoengi (Nederlands Indië), een modelgezin waarvan de leden met gepaste trots fungeren als dragers van het dak boven hun hoofd.

Na zijn terugkeer naar Nederland (1928) woonde Krijger onder meer in Amsterdam en Den Haag.

Krijger

Hij volgde opleidingen aan de kunstnijverheidschool en het Rijksinstituut tot Opleiding van Tekenleraren (Amsterdam) waar hij onder meer les kreeg van de bekende in Oldebroek geboren schilder Jan van Tongeren.

Henk Krijger ontwikkelde zich breed. Hij schilderde, tekende, aquarelleerde, was docent, graficus, illustrator en beeldhouwer. Aanvankelijk leek hij vooral gecharmeerd van het werk van Wim Schumacher en Dick Ket.

Later werden invloeden van de Vlaamse expressionisten Gustave de Smet en Constant Permeke en hun Nederlandse equivalent Hendrik Chabot zichtbaar. Nog weer later vertoonde zijn werk Cobra-achtige trekjes. Boven die invloeden uit torent het streven van de kunstenaar om zichzelf te zijn. Zijn authenticiteit is het best gewaarborgd in werken waaruit zijn religieus getinte sociale bewogenheid spreekt.

Monumentaal

Vaak gaat het om monumentale kunst van gelast ijzer, zoals het beeld in de Zwolse wijk Diezerpoort. Maar Krijger werkte ook in hout, keramiek en beton.

Tijdens een retrospectieve expositie van zijn platte werk in 1981 in Kampen werden religiositeit en maatschappelijke betrokkenheid beklemtoond in werken die onder meer geënt waren op het bijbelboek Psalmen, op het drama van de Tweede Wereldoorlog en op het zware boerenleven.