Kroon, Carlo / Lichtsculptuur / 1995

Binnenstad, Papenstraat

De ornamenten aan de buitengevel vallen op door de complementaire kleuren (rood/groen, blauw/oranje en geel/paars) die zowel synergie veroorzaken als energie uitstralen. Vormen en kleuren vervolmaken elkaar.

Daarnaast worden via de vormentaal het rationele denken (dat verankerd is in de rechte lijn en hoekvorm) en het gevoelsmatige aspect (de grillige, gebogen lijn) met elkaar verenigd.

Neon

De lichtsculptuur van Carlo Kroon werd in 1995 geplaatst. Voor de kunstenaar is schrijven met stromend gas het middel bij uitstek om stuwing van energie zichtbaar te maken. Kroon leerde tijdens een Experimental Glassworkshop in New York hoe hij het maximale rendement uit de combinatie van neon en glas kon halen.

Als afsluiting van zijn verblijf in de stad waar het woord energiegebruik bij voorkeur in neon hoofdletters op de gevels wordt geschreven, exposeerde Kroon in Robert Lehmann Gallery.

Energie

Kroon is al langer bezig met het zichtbaar maken van energie. Zijn fascinatie voor alles wat te maken heeft met de energiebanen in het menselijk lichaam, hangt samen met zijn belangstelling voor de zeven chakra’s: de energiecentra die het verbindingspunt vormen tussen het fysieke en het onstoffelijke lichaam.

De uit India afkomstige filosofie is door hem verbonden met de zeven kleuren van de regenboog. De chakra-gedachte komt erop neer dat de mens zeven stadia afgewerkt moet hebben om onstoffelijkheid te bereiken.