Kroon, Carlo / Zonnewijzer / 1987

Zwolle-Zuid, Steenweteringpad

De beeldende kunst van Carlo Kroon lijkt soms alle kanten op te schieten. Hij verwijst even gemakkelijk naar de iconen van de Amerikaanse consumptiemaatschappij en vermaakindustrie (Coca Cola en Madonna) als naar het literaire werk van Kafka of de oosterse chakra-filosofie.

Kroon gaat niet alleen de diepte in maar zoekt ook de breedte. Hij creëert draagvlak voor zijn werk en grondhouding door te anticiperen op algemeen menselijke gevoelens en ervaringen.

Fascinatie

De fascinatie voor oerbronnen is er één van. De natuurelementen aarde, water, vuur en lucht prikkelen steeds opnieuw zijn nieuwsgierigheid. De zonnewijzer in Zwolle-Zuid is basaal opgezet en uitgevoerd. Alle overbodige franje en artistieke extraatjes ontbreken.

Een schuinstaande wijzer van staal werpt zijn schaduw over een cirkel die gemarkeerd wordt door kaarsrechte metalen palen en hoekelementen waarvan hoogte en afmetingen verschillen. De cirkel is keurig bestraat met klinkers.

Fundamenteel

Ogenschijnlijk is de artistieke ingreep zo eenvoudig en fundamenteel mogelijk gehouden. Van de merkwaardige, opzichtige, oogverblindende en breinkrakende invallen die zijn latere werk kenmerken, was in 1987 nog weinig te merken.

Na de afronding van zijn opleiding aan de Academie voor Beeldende Vorming in Amersfoort, waar hij van 1968 – 1972 studeerde, begon Kroon zijn zelfstandige beroepspraktijk als beeldend vormgever.

Denker

Van meet af profileerde hij zich als een authentiek en onafhankelijk denker die weigerde zijn werkterrein stringent af te bakenen. Hij beoefende sterk uiteenlopende artistieke disciplines, al tekende zich na verloop van tijd binnen dat brede werkveld wel een duidelijke voorliefde af voor het werken met neon en glas.

Daarnaast produceerde Kroon grafiek, schildrijen, fotowerken, installaties en objecten. Ook realiseerde hij projecten en voerde hij performances uit.