Lixenberg, Cyril / Constructie I / 1981

Zwolle-Zuid, Sellekamp

Zonder overdrijving kan worden vastgesteld dat de kunstenaar met name in de jaren ’80 een stevig stempel gedrukt heeft op de beleving en invulling van de openbare ruimte. Hij slaagde er bij herhaling in op cruciale plekken markan­te herkenningstekens te plaatsen.

Zijn logokunst fun­geert op dezelfde manier als dwingende verkeersborden, monumentale gebouwen of karakteristieke landschapselementen. De met zorg geconstrueerde beelden bieden houvast aan een ieder die een gebied doorkruist.

Driedimensionale emblemen

De objecten van Lixen­berg fungeren als driedimensionale emblemen of beeldtekens. Ze zijn concreet, helder, herkenbaar, eenduidig, makkelijk te beschrij­ven en vooral karakteristiek. Dat maakt ze bij uitstek ge­schikt als herkenningstekens.

Het denken in concrete vormen en het scheppen van eigentijdse beeldmerken is Lixenbergs meest bijzondere ver­dienste. Hij gaat uit van geometrische principes en van vormen die complementair werken ten opzichte van elkaar en ten opzichte van het vlakke Nederlandse landschap. Dat geldt ook voor Constructie I in Gerenlanden (Sellekamp).

Doorkijkjes

Het beeld biedt verrassende doorkijkjes naar het omringende landschap. Het markeert plaats en ruimte. Met het object in Zwolle-Zuid bewijst de kunstenaar eens te meer dat geometrisch abstracte principes niet tot geestdodende of voorspelbare kunst hoeven te leiden.

Hij creëert zowel letterlijk als figuurlijk steeds weer nieuwe openingen in het denken over symmetrie, vorm en functie, ruimtelijke beleving en het spanningsveld tussen cultuur en natuur. Daar­bij voorkomt hij sleur en ver­starring door telkens zijpaadjes te bewandelen.

Zo houdt hij de geest fris en daagt hij het publiek uit om vastgeroeste kijkpatronen te doorbreken.