Lixenberg, Cyril / Constructie II / 1981

Zwolle-Zuid, Munterkamp, Park Gerenlanden

Opmerkelijk is de grafische uitstraling van de staalconstructies en de vormentaal van Lixenberg. De kunstenaar gaat zó inventief met zijn beperkte vormenvocabulaire om, dat hij erin slaagt om stereotypen te voorkomen.

Doelbewust heeft hij het aantal basisgege­vens gereduceerd om de overzichtelijkheid van zijn systeem te garanderen. Het voorstellings­vermogen van iedereen die met Lixenbergs beelden in de open­bare ruimte wordt geconfron­teerd, wordt niet al te zwaar op de ­proef gesteld.

Context

Aan de hand van drie basiscomponen­ten bouwt de kunstenaar eindeloos door zonder in herhalingen te verval­len. Cirkel, drie­hoek en vierkant veran­deren voortdurend van hoeda­nigheid, evenals de context waarin ze geplaatst zijn en de metamorfoses die ze hebben onder­gaan.

Materi­aalge­bruik en beeldmanipulatie bieden de kunstenaar voldoende handvaten om te blijven variëren op een beperkt aantal formele vertrekpunten.

Statements

In zijn fundamentele beeldhouwkunst gaat Cyril Lixen­berg uit van consequente uitgangspunten, minimale ingrepen en een concreet referentiekader. Zijn beeldende statements laten zich goed combineren met landschap en (moderne) architectuur. Zowel in oude binnensteden als in gloednieuwe buitenwijken beantwoorden de beeldtekens van Lixenberg aan een eigen en oorspronkelijke functionaliteit. Ze scheppen orde en dragen bij aan de overzichtelijkheid van de ruimte.