Maagendans, Jacques / Esperanto monument / 1976

Diezerpoort, Zamenhofsingel

Ook op het Esperanto Monument van beeldend kunstenaar Jacques Maagendans (Arnhem, 1932) is een tekst te lezen: Esperanto kompreno paco, wat zoveel betekent als: Esperanto begrip vrede. De onthulling werd destijds bijgewoond door een zestigtal esperantisten die afkomstig waren uit negen verschillende landen.

Hoofd vol letters

De internationale ambities van de esperantisten werd daarmee nadrukkelijk onderstreept. Jacques Maagendans weigerde tegemoet te komen aan het verzoek van de Nederlandse Esperanto Vereniging om de bronzen plaquette met de kop van dr. Zamenhof in zijn ontwerp te verwerken.

De door Frits Sieger ontworpen kop was eerder ook al verwerkt in een monument dat in Utrecht werd geplaatst. Maagendans gebruikte wel het idee van een hoofd vol letters, dat als symbool voor de denkende en sprekende mens een centrale plek in het monument kreeg toebedeeld.

Maagendans

De muur met de plaquette van Sieger werd in eerste instantie direct naast het beeld van Maagendans neergezet, maar verhuisde later naar de hoek van de Rembrandtlaan en de tegenwoordige Mr. Drijbersingel.

Jacques Maagendans woonde en werkte onder meer in Arnhem, Rocquebrune (Frankrijk), Torremolinos (Spanje) en Deventer. Hij studeerde aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Arnhem, waar hij onder meer les kreeg van Cephas Stauthamer.

Maagendans ontwikkelde zich als schilder en beeldhouwer met een bijzondere belangstelling voor evolutie, universele ritmiek en biologische veranderingsprocessen. Werk van hem is onder meer opgenomen in de collectie van het Gemeentemuseum in Arnhem.