Puckey, Thom / Wiel / 2003

Stadshagen, Twistvlietpad

Het wiel dat schijnbaar half weggezakt is in de modder, terwijl de as schuin omhoog wijst, is illustratief voor de denk- en werkwijze van Puckey.

Allereerst is de ‘alchemistische werking’ tussen de gebruikte materialen opvallend. Het object lijkt gemaakt te zijn van baksteen, maar feitelijk gaat het om beschilderd brons. Het wiel lijkt min of meer toevallig opgedoken te zijn tijdens de ontsluiting van het vroegere poldergebied waar Stadshagen wordt aangelegd. Resten van radertjes en andere onderdelen verwijzen naar vroegere functionaliteit.

Geschiedenis

Het in onbruik geraakte wiel refereert niet alleen aan woningbouw (bakstenen) en fietsroute (wiel), maar roept ook associaties op met de geschiedenis van het gebied, met de toevalligheid waarmee dingen zich manifesteren en met de voortdurende spanning tussen schijn en werkelijkheid.

Welke gebeurtenissen en eventuele ontsporingen hebben ertoe geleid dat het wiel ooit ondergronds ging en nu onverwacht weer opduikt?

Metaforen

Thom Puckey denkt in metaforen. In zijn beeldhouwkunst brengt hij vaak zielsverhuizingen en transformaties tot stand. Opzettelijk wrikt en morrelt hij aan vastgeroeste denkkaders.

Daarmee bereikt hij dat de kijker onbevooroordeeld en onbevangen naar de werkelijkheid kijkt en leert om open te staan voor ongerijmde en zelfs extreme situaties, voor onverwachte wendingen, mystiek en het grote onbekende. Elke passant zal zich even afvragen: ‘Hé, wat is hier aan de hand?’

Schilder

Thom Puckey ontleent zijn bronnen veelvuldig aan de schilderkunst. Hij denkt en werkt vaak als een schilder. Dat is niet echt verwonderlijk, want ooit begon hij zijn academische opleiding aan de afdeling schilderkunst.

In de beelden Handling (Cain and Abel) uit 1989 en The Nothing Nothings (marmer en polyester) is die schilderkundige aanpak terug te vinden in de verhalende benadering. In beide gevallen gaat het om ensembleachtige, anekdotische voorstellingen.

Vervormingen

Zowel psychische als fysieke vervormingen spelen een rol in het beeldvormingsproces. Dat maakt het mensbeeld van Puckey intrigerend maar alles behalve geruststellend. Het beeld Wiel past binnen het geschetste kader van de fysieke deformatie.