Radstake, Bob / Greenman / 2014

Holtenbroek, Klooienberglaan, Muziekwijk

Het kunstwerk dat Bob Radstake in opdracht van de gemeente Zwolle maakte voor de muziekwijk in Holtenbroek, verandert voortdurend van hoedanigheid. Dat kan ook bijna niet anders, want het bestaat voor het grootste deel uit levend materiaal.

In een vlechtwerk van wilgen is het bronzen masker verwerkt van een strijder. Zijn gezicht ziet er verweerd en tegelijk energiek uit, als dat van een oermens. Ook zijn houding getuigt van strijdvaardigheid en energie. Hoewel de groene man tot grootse daden in staat lijkt, is hij stevig geworteld in de grond waarop hij staat. Sterker nog: hij is voorgoed verbonden met de plek die hij bewaakt en overziet.

Boom van een kerel

‘Greenman’ van Bob Radstake is een levend kunstwerk. De wilgentakken blijven groeien en moeten met enige regelmaat gesnoeid worden om de stoere mannelijke gestalte zichtbaar te houden en niet te laten verdwijnen in de overdadig groeiende jonge groene scheuten die periodiek terug gevlochten moeten worden, waardoor het beeld in de loop der tijd steeds meer body krijgt.

De aanvankelijk frêle gestalte ziet er inmiddels robuust uit en zal de komende jaren  een krachtige masculiene uitstraling krijgen. Zoals dat ook voor bodybuilders geldt, vergt ook de torso van Greenman het nodige onderhoud, zodat hij kan uitgroeien tot een boom van een kerel.

Om verwildering te voorkomen zal Radstake zich voor een periode van tien jaar inspannen om Greenman in goede conditie te houden.

Groeistuipen

Op de website www.thegreenmanproject.nl besteedt Bob Radstake aandacht aan andere groenprojecten waarvan hij initiatiefnemer is. Wie de groeistuipen van de groene man in Holtenbroek wil volgen, kan de veranderingen die het groeiproces met zich meebrengt dagelijks met eigen ogen aanschouwen.

Elk jaargetijde ziet de groeisculptuur er anders uit. Daarnaast is het goed om te weten dat het levende kunstwerk inhaakt op de identiteit van de wijk waar het geplaatst is. Het beeld vertolkt de versmelting van mens en natuur, ongeacht ras, sociale klasse en cultuur.

Die versmelting is het kenmerk bij uitstek van een eigentijdse en vitale woonwijk, zoals de muziekwijk in Holtenbroek. Ook symboliseert Greenman het ideaal van vergroening in een wereld die steeds meer uit beton lijkt te bestaan.