Rikken, Hans / Pluizenbol / 1999

Hanzeland, Koggelaan

In de beelden van Hans Rikken gaan levendige compositie, harmonie en balans uitstekend samen.

De kunstenaar, die woont en werkt in Groningen, streeft voortdurend naar evenwicht tussen de verschillende materialen. Dat geldt ook voor de uit drie verschillende metalen geassembleerde en geconstrueerde pluizenbol of parelbloem die binnen het kader van de éénprocentsregeling werd aangekocht door Agrarisch Opleidingscentrum De Groene Welle.

Eerdere versies van hetzelfde beeld staan in Zutphen en Pernis.

Rode draad

Fascinatie en verwondering lopen als een rode draad door de beeldtaal van Hans Rikken. In zijn beeldhouwkunst reageert hij direct en indirect op waarnemingen en gewaarwordingen die hem verrassen en die vragen oproepen over het hoe en waarom.

Vaak betreft het opvallende natuurverschijnselen, onverklaarbare fenomenen (zoals een school vissen die gevangen is geraakt in een luchtbellengordijn) of fascinerende gebeurtenissen (zoals de maanlanding). Op basis van die gegevens of processen associeert de beeldhouwer verder in zijn kunst.

Het voortborduren op concrete aanleidingen of waarnemingen leidt herhaaldelijk tot meer variaties op hetzelfde thema.

Kiss

Meestal zijn de vormassociaties eenvoudig te herleiden tot hun oorsprong. Dat geldt voor de aanraking van de lippen (‘Kiss’) maar ook voor de eerste versgevallen sneeuw (‘First Snow’) en de vorm die ontspringt uit een andere omhullende vorm (‘Escape’).

Voor het beeld dat een prominente plek gekregen heeft in de Zwolse wijk Hanzeland geldt hetzelfde. De verwijzingen naar parelmoer en pluizenbol zijn glashelder.

Vrije werk

In zijn vrije werk combineert Rikken onder meer (eiken)hout, steen (vooral marmersoorten) en koper. Als geen ander streeft hij naar het opheffen van het onderscheid tussen figuratie en abstractie.

Naast autonome beelden voert hij ook opdrachten in de openbare ruimte uit. Zo leverde hij in 2007 in de vorm van een lichtobject, een waterobject en een speelobject een bijdrage aan het in beeld brengen van de cultuurhistorie van Veendam.