Rood, Sander / De twee wijzen / 2003

Hessenpoort

Toen aan Sander Rood gevraagd werd om een kunstwerk te maken op een twintig meter hoge paal, stond voor hem onmiddellijk vast dat zo’n windvanger ook daadwerkelijk over het thema ‘wind’ moest gaan. Via enkele omzwervingen kwam hij uit bij twee instrumenten die hun bestaansrecht bij uitstek ontlenen aan de wind. Dat gegeven mondde uit in een vrij letterlijke artistieke vertaling van de windzak en het windroer.

Eigenwijs

De kunstenaar liet echter niet na om met zijn artistieke ingreep in de openbare ruimte verwarring te zaaien. Zijn windzak en windroer laten zich namelijk niet sturen door de wind, maar trotseren de wetmatigheden die onder normale omstandigheden met dat weerelement samenhangen.

Het mastbeeld De twee wijzen gaat eigenwijs voorbij aan vanzelfsprekendheid en wetmatigheid, maar dat zal alleen de alerte beschouwer opvallen. De twee wijzers van de windvaan geven verschillende richtingen aan. Dat impliceert het bestaan van twee waarheden. De kunstenaar is doelbewust op zoek naar dergelijke fricties en paradoxale gegevens. Hij wil mensen op het verkeerde been zetten en laten ontdekken dat iets niet klopt.

Ontspoort

Het doorbreken van vastgeroeste kijkpatronen kan als zijn mission statement worden uitgelegd. Sander Rood studeerde aan de Koninklijke Academie in Den Haag. Zijn voorkeur gaat uit naar het uitvoeren van opdrachten in de openbare ruimte, omdat hij dan heel direct interacties tot stand kan brengen met het publiek.

Op basis van vertrouwde vormen en kleuren komt hij uit bij kunst die ontregelt of ontspoort. Menigeen zal zijn locatiegebonden ingrepen in eerste instantie nauwelijks als kunst ervaren. Ze zijn ‘net echt’.

Schijn bedriegt

Pas in tweede instantie valt op dat de schijn bedriegt. Dingen zijn niet altijd wat ze líjken te zijn. Enerzijds versmelten de artistieke ingrepen van Rood onopvallend met de ingerichte ruimte, anderzijds bezitten ze een bijzondere attentiewaarde waardoor ze de blik van toevallige voorbijgangers op scherp stellen.