Schierbeek, Michiel / Zwevende plastiek (Z.T.) / 1988

Kamperpoort, Lijnbaan (oude brandweerkazerne)

Hij abstraheerde de beschermende achterflap van de brandweerhelm tot een abstracte vorm die zowel de ritmische bewegingen van een vlammenzee symboliseert als het stromende bluswater dat uit de brandspuit komt. Zo slaat hij drie vliegen in één klap.

Hij brengt een formele verbinding tot stand tussen stromend water, vlammend vuur en de beschermende kleding van de brandweerman én hij onderstreept met de ritmische beweging van de zwevende plastiek ook de dynamiek van het brandweerbedrijf.

Brandweer

Michiel Schierbeek (Amsterdam, 1948) combineert de elementen die onlosmakelijke met brandweer verbonden zijn in een wandplastiek die alle kenmerken van een embleem bezit.

Het ontwerp leent zich uitstekend voor gebruik als beeldmerk of logo. Die kwaliteit hangt samen met de trefzekere manier waarop de essentiële elementen zijn geabstraheerd.

Herkenbaarheid

De ruimtelijke vertaling van de basiselementen en de vormvereenvoudiging die de kunstenaar nastreefde, garanderen herkenbaarheid. Het gebruik van de kleuren rood, geel, blauw en zilvergrijs versterkt die herkenbaarheid. Het zijn de kleuren van water, vuur en as.

Michiel Schierbeek studeerde van 1964 tot 1968 aan de Amsterdamse Rietveldacademie. Aanvankelijk waren zijn metaalsculpturen gebaseerd op constructivistische denkbeelden, maar na 1982 verandert de werkwijze ingrijpend, omdat Schierbeek vanaf dat moment bizarre invallen en speelse vondsten toelaat en primaire kleuren gaat gebruiken.

Door zijn speelveld aanzienlijk te vergroten, stelt hij zichzelf in staat om buiten vaste patronen en kaders te denken en ‘multifunctioneel’ te werken.