Spronsen, Eric van / Cyclus / 1982

Zwolle-Zuid, Tichelmeesterlaan

In het beeld Cyclus spelen verbindingen een grote rol. De bewegingsdimensies en gegevens als formaat, maatvoering, vorm, volume, gewicht en materie zijn daarop afgestemd, maar dat maakt ze zeker niet onbelangrijk of ondergeschikt. Geometrische vertrekpunten wekken de indruk dat Van Spronsen uitsluitend geïnteresseerd is in ‘meetkunst’.

De beeldhouwer manifesteert zich weliswaar als mathematicus, maar het beeld dat hij maakte voor de Zwolse school bewijst dat hij tegelijkertijd relaties legt met maatschappelijke processen en natuurlijke verschijnselen en verschijningsvormen.

Inspiratie

Eric van Spronsen studeerde aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en is lid van Kunstenaarsvereniging De Vishal in Haarlem en van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers.

Met uiterste precisie hanteert hij liniaal en passer. Veel van zijn beelden vinden hun oorsprong in de kubus. Daarnaast vormt de projectie of lancering van zijn beelden in de openbare ruimte een onophoudelijke bron van inspiratie.

Gelijkvormige delen

De kunstenaar ontleedt de kubus in reeksen van gelijkvormige delen die hij op uiteenlopende manieren samenstelt en construeert tot nieuwe en authentieke beelden waarin ruimtelijke ervaring, harmonie en evenwicht terugkerende en richtinggevende elementen zijn. Naast de kubus is ook de zogenaamde ring van Möbius (een platte ringvorm) een oervorm die Eric van Spronsen fascineert.

In een aantal monumentale objecten analyseerde hij de zeggingskracht en visuele spanning van de Möbius-ring. In die beelden legde hij ook een directe relatie met klassieke harmoniemodellen, wetmatigheden die onder meer verankerd zijn in verhoudingsgetallen en met de basisprincipes van de gulden snede.