Stolk, Martin / Dukdalf / Vogels of vleugels / 1973

Holtenbroek, Klooienberglaan, Dierenweide

In de groenstrook tussen woonwijk en Zwartewater aan de Klooienberglaan manifesteren de vijf palen met vleugelparen zich als stevige zuilen die bekroond worden met sierlijke beeldelementen.

De vleugels lijken de wet van de zwaartekracht te tarten. Ze voeren de toeschouwer mee op gewichtloze golven van verbeelding en tegelijkertijd zijn de door de stalen palen stevig verbonden met de aarde.

Vogelvrije gedachten

Op een plek waar woonwijk, vrachtschepenhaven en kinderboerderij elkaar ontmoeten, worden vogelvrije gedachten gesymboliseerd in een beeldengroep die het verlangen om te vliegen verbindt met de realiteit van alledag. Het cluster van vleugelbeelden brengt een verbinding tot stand tussen de elementen water, land en lucht. De synergie van deze elementen wordt versterkt door de beeldengroep en door de plek waar watervogels, uiterwaarden en woonwijken gezichtsbepalend zijn.

Caroline Stoop wilde voor die bijzondere plek een herkenbaar, figuratief kunstwerk maken dat ook door kinderen gewaardeerd zou worden. In die opzet is ze zeker geslaagd. Kinderen die de dierenweide bezoeken staan vaak vol bewondering stil bij de metalen vleugels. Het object aan de Klooienberglaan was de eerste grote monumentale opdracht die Caroline Stoop uitvoerde.

Krachtmetingen

Ze riep de hulp in van Evert Strobos, omdat de kunstenaar uit Hengelo veel ervaring heeft met het maken en plaatsen van grote stalen beelden, waarbij krachtmetingen en berekeningen met betrekking tot windbelasting en fundering belangrijk zijn. Ook kwam de cursus ‘constructiebankwerken en lassen’, die Stoop beginjaren 90 volgde om de beheersing van de techniek te verbeteren, goed van pas.