Stoop, Caroline / Vleugels / 1992

Holtenbroek, Klooienberglaan

In de groenstrook tussen woonwijk en het Zwarte Water aan de Klooienberglaan manifesteren de vijf palen met vleugelparen zich als stevige zuilen die bekroond worden met sierlijke beeldelementen.

De vleugels lijken de wet van de zwaartekracht te tarten. Ze voeren de toeschouwer mee op gewichtloze golven van verbeelding en tegelijkertijd zijn de door de stalen palen stevig verbonden met de aarde.

Op een plek waar woonwijk, vrachtschepenhaven en kinderboerderij elkaar ontmoeten, worden vogelvrije gedachten gesymboliseerd in een beeldengroep die het verlangen om te vliegen verbindt met de realiteit van alledag.

Verbinding

Het cluster van vleugelbeelden brengt een verbinding tot stand tussen de elementen water, land en lucht. De synergie van deze elementen wordt versterkt door de beeldengroep en door de plek waar watervogels, uiterwaarden en woonwijken gezichtsbepalend zijn.

Caroline Stoop wilde voor die bijzondere plek een herkenbaar kunstwerk maken dat ook door kinderen gewaardeerd zou worden. In die opzet is ze zeker geslaagd. Kinderen die de dierenweide bezoeken staan vaak vol bewondering stil bij de metalen vleugels.

Het object aan de Klooienberglaan was de eerste grote monumentale opdracht die Caroline Stoop uitvoerde.