Stoop, Caroline / Zonder titel / 1995

Veerallee

De verwijzing naar Art Déco heeft alles te maken met de bouwstijl en gevelversieringen van de oude panden in het Veeralleekwartier. Caroline Stoop streefde naar een eigentijdse aanvulling op de artistieke stroming die de kunst van het versieren begin vorige eeuw weer salonfähig heeft gemaakt.

Het beeld geeft mede door de helderblauwe kleur een visuele prikkel aan de omgeving. De kleurimpuls contrasteert met het hek en met andere omgevingselementen en versterkt daardoor de ervaring van de bebouwde ruimte. Speelse lijnvoering en markante vorm dragen bij aan de energieke uitstraling, levendige context en bewegingsdimensie.

'Voor de straat'

Deze elementen sluiten op hun beurt aan bij de functie van een gymlokaal en bij de doelstellingen van twee middelbare scholen waar kinderen in de loop van enkele jaren veranderen in jongvolwassenen. De beelden van Caroline Stoop functioneren vaak als voertuig van de geest.

De beeldhouwster maakt graag objecten ‘voor de straat’. In een museum staan beelden maar te staan. Daar komt alleen een speciaal publiek ernaar kijken. Op straat zijn de drempels lager. Dat geldt zeker ook voor de toegangsweg naar de school, waar dagelijks honderden leerlingen aan het blikvangende beeld voorbijtrekken.