Strobos, Evert / Luifels / 1997

Wipstrik, Dr. Van Heesweg, Thorbecke Scholengemeenschap

De luifels die Evert Strobos ontwierp en uitvoerde voor de Thorbecke Scholengemeenschap markeren een volgende stap in de denk- en werkwijze van de kunstenaar. Zonder de geometrisch abstracte basis te verwerpen of los te laten, onderstreept hij in zijn latere werk wel de elasticiteit van die basisprincipes. Hij verkent de grenzen van wetmatigheden en mathematische vertrekpunten en rekt die op.

Vouwen

Verschijnselen als buigen, overhellen, diagonale doorsnijding, balans, schaduwwerking, doorbreking van symmetrie, veerkracht, zwaartekracht, de functie van de kolom of zuil en de rekbaarheid van evenwicht worden door hem proefondervindelijk geanalyseerd en bevraagd. In de luifels die hij voor de Thorbecke Scholengemeenschap maakte, anticipeert Evert Strobos op de verrassende effecten van het vouwen.

Ontmoetingsfunctie

Feitelijk gaat het in de objecten om het sublimeren van een drievoudige vouw. Met de luifels heeft de kunstenaar een verrassende ruimtelijke situatie gecreëerd. De beeldende elementen markeren het toegangsgebied van de school. Ze bieden een schuilgelegenheid en ontmoetingsfunctie.

Zeker nu alle rokers voorgoed uit de openbare ruimten (en dus ook uit schoolgebouwen) verdreven zijn, komt daar nog een extra gebruiksmogelijkheid bij. De schuin oprijzende platen van cortenstaal beschermen rokers tegen regen en wind. De sigaret blijft aan!

Hoewel ze in opdracht werden uitgevoerd, sluiten de luifels naadloos aan bij het vrije werk van Evert Strobos. Naast de fixatie op cortenstaal is ook de vormentaal een constante factor in het oeuvre dat hij tot nu toe heeft gerealiseerd.