Struycken, Peter / Hek 4 / 1975

Diezerpoort, Drijbersingel, Belastingkantoor

Ondanks de ongebreidelde vernieuwingsdrift blijft zijn werk stevig verankerd in de traditie van het Nederlandse constructivisme. Dat laatste geldt zeker ook voor het hekwerk van cortènstaal dat Peter Struycken op basis van constructivistische vertrekpunten ontwierp voor het nieuwe belastingkantoor dat in 1977 in Zwolle gebouwd werd.

Functionaliteit

Uitgangspunten van Struycken waren de vormgeving van het gebied rond het belastingkantoor, de functionele toegangseisen en een contrasterende kleur ten opzichte van gebouw en beplanting. Peter Struycken anticipeert op bruikbaarheideisen zonder dat de autonome status van het kunstwerk daar onder lijdt. De afstemming van functionaliteit en artistieke onafhankelijkheid verloopt in zijn werk schijnbaar vanzelfsprekend, maar feit is dat er altijd veel denkwerk en een doordacht concept aan ten grondslag liggen.

Zo schreef hij voor de kunsttoepassing bij het belastingkantoor een speciaal computerprogramma voor een transparante terreinafscheiding. Dat resulteerde in Hek 4. Uitgangspunt is het gebruik van één lijn die per element steeds op een ander punt op de rand van het vierkant start.

De lengte van de gehoekte lijn en de hoeken die deze maakt, zijn bepaald door toevalswaarden die Struycken in het computerprogramma aangaf. Zo verschuift hetzelfde herkenbare patroon over de verschillende vlakken en zet de lijn zich visueel buiten het vierkant voort.

De mazen van de Wet

Het kunstwerk kreeg (refererend aan de functie van het gebouw) al snel de bijnaam De Mazen van de Wet. Voor Struycken was Hek 4 de eerste monumentale opdracht. Later werd hij onder meer bekend met zijn ontwerp van het lichtplafond van het Muziektheater in Amsterdam, de lichtinstallatie in de arcade van het Nederlands Architectuurinstituut in Rotterdam en de postzegel met het portret van koningin Beatrix.

Zijn autonome oeuvre bestaat onder meer uit lakschilderijen, sculpturen, films en videokunst, fotowerken, geluidssculpturen en lichtobjecten.