Verschuren, Kees / Beeldengroep / 1998

Holtenbroek, Porporastraat

In het kader van de her­structure­ring van het Groene Assen­kruis gaf Verschuren (Princenhage, 1941) Holtenbroek een facelift in de vorm van twee reusachtige mensfiguren, een aantal zitelementen en enkele in kleurbeton gegoten tegels. De semi-figura­tieve mensbeelden bezitten een sterke relatie met de plek.

Ze zijn gedeeltelijk een vervolg op de land art projecten die de kunstenaar in de jaren ’70 uitvoerde, maar het werk uit de jaren ’90 is aardser, concreter, meer fysiek en mensgericht. Ook de beeldengroep in Holtenbroek zoekt contact met omwonenden en voorbijgan­gers. Voordat Verschuren zich op locatiegebonden kunst stortte, was hij schilder. Hij maakte deel uit van de Nieuwe Haagse School.

Ruimte

Na het uiteenvallen van deze figuratieve beweging keerde hij de schilderkunst de rug toe en zocht hij letterlijk de ruim­te. Verschuren wilde concrete ideeën en ingrepen in het landschap uitvoeren. Ook komt zijn werk tegemoet aan de behoefte om bestaande gegevens in een ander daglicht te plaatsen.

Het maken van nieuwe combinaties en het geven van een eigen vorm aan overgeleverde bronnen zijn belangrijk. In de beeldengroep van Holtenbroek zijn beeldalfabet en wisselende formaten te herleiden tot beeldhouwkunst en beeld­schrift van oude Egyptenaren.

Sleutel

Hoewel de beeldtekens leesbaar zijn voor iedereen die de sleutel kent, heeft Ver­schuren ook de raadselachtigheid van het hiëroglie­fenschrift in stand gehouden. Verder is er sprake van omzetting van morsecode in simpele gebarentaal. Ook actuele opvattingen over symmetrie en asymmetrie zijn verwerkt, maar de kun­stenaar gebruikt nooit letterlijke citaten.

Alle bronnen zijn opgegaan in een uniek en eigentijds mens­beeld waarin lichame­lijke expres­sie essentieel is. Niet voor niets heeft één van de twee mens­figuren een rood hoofd. Dat maakt het beeld warm en aards, terwijl het zwart de duistere kant versterkt.