Volten, André / Constructie / 1965

Westenholte

André Volten wordt gezien als één van Nederlands bekendste ‘omgevingskunstenaars’. Zijn voorbeeldfunctie is onomstreden. Veel kunstenaars traden in zijn voetsporen en maakten vergelijkbare beelden. Zelden bereikten deze epigonen echter hetzelfde niveau.

Volten bouwde een volstrekt eigen imperium op van messing, graniet en roestvrij stalen beelden met een technisch, afstandelijk en industrieel karakter.Vormonderzoek staat steeds centraal in het werk van Volten. Weerkerende elementen zijn onder meer de kubus, de bolvorm en de cilinder.

Voltens oeuvre is sterk verbonden met de baanbrekende afstandelijke abstractie in de beeldhouwkunst. Zijn Constructie van cortènstaal is een geschenk van confectiebedrijf Mulder ter gelegenheid van het feit dat dit bedrijf de eerste fabriek bouwde op industrieterrein Gasthuislanden.

Verplaatst

Aanvankelijk stond het beeld op de hoek van de Blaloweg en de Voorsterweg, maar in 1986 werd het verplaatst naar de huidige locatie: een ruime groenstrook.

In tegenstelling tot andere ingenieus geconstrueerde beelden van Volten (waarin hij vaak nadrukkelijk verwijst naar het fenomeen van de compacte stad) is de constructie die in Westenholte staat, eenvoudig en basaal. Het begrippenkader van de kunstenaar is hier feitelijk teruggebracht tot de kern.

Overeenkomst

De overeenkomst met zijn complexe werken (die sterker dan dit beeld refereren aan moderne architectuur en stedenbouw) moet vooral gezocht worden in de schakelingen en stapelingen van geometrische vormen. In dit specifieke geval zijn dat langwerpige verticaal gerichte rechthoeken die samengevoegd zijn tot een bescheiden zuil die in het midden open is.

Voltens beelden die refereren aan moderne stedenbouw, reflecteren het ideaal van een nieuwe wereld dat in de jaren twintig van de vorige eeuw voor het eerst zichtbaar werd in de beeldende kunst en architectuur van de Stijl en de Nieuwe Zakelijkheid.

In de jaren vijftig kregen die idealen niet alleen een logisch vervolg in het werk van Volten en zijn geestverwanten maar ook in het project New Babylon waaraan zijn illustere tijdgenoot en Cobrakunstenaar Constant van 1956 tot 1972 werkte.