Wielen, Ybe van der / Haan / 1961

Wipstrik, Hanekamp

Ybe van der Wielen werd in 1913 geboren in Greeley (Colorado, USA) en overleed in 1999 in Zwolle. Hij volgde een opleiding beeldhouwkunst en modeltekenen aan de Rijksakademie in Amsterdam, waar hij onder meer les kreeg van de nestor van de Nederlandse beeldhouwkunst Jan Bronner. Hoewel hij later vooral bekend werd als beeldhouwer, manifesteerde hij zich ook als verdienstelijk schilder, aquarellist, tekenaar en keramist.

Schuiven met vormen

Het beeld van de haan is kenmerkend voor de werkwijze van Ybe van der Wielen. Op soortgelijke wijze verbeeldde hij ook een kat, een paard, een liggende man en staande mensfiguren. Het gaat de kunstenaar duidelijk niet om een herkenbare herschepping van de werkelijkheid, maar om het schuiven met min of meer geometrische vormen, vlakken en volumes. De hermetische clusters van vierkante blokken werden zijn handelsmerk.

Opvallend gegeven is dat de abstracte constructies er massief, zwaar, statisch en onverzettelijk uitzien. Voor Van der Wielen was het suggereren van de bewegingsdimensie geen relevant item.

Zo staat ook de haan in de wijk Hanekamp er onbeweeglijk en onwrikbaar bij. Typerend voor de gesloten beeldhouwkunst van Ybe van der Wielen zijn de gaten en openingen in de vierkante blokken. Ze leveren aardige doorkijkjes op en geven een speelse draai aan het statische beeld.