Woort, Lydia / Level Z app / 2013

Stadshagen, Klokkengieterlaan

Bij gemeentelijke kunstopdrachten wordt meestal gedacht aan beelden in de openbare ruimte. Dat het ook anders kan bewees Lydia Woort met de App die ze in nauwe samenwerking met de gebruikers van jongerencentrum Level Z ontwikkelde.

Deze ongebruikelijke toepassing zat min of meer ingebakken in de formulering van de opdracht. Steeds vaker worden beeldende kunstenaars ingeschakeld bij maatschappelijke vragen en/of processen.

Zo worden ze uitgedaagd om tijdelijke samenwerkingsverbanden aan te gaan met de lokale bevolking. De gemeente Zwolle vroeg jonge plaatselijke kunstenaars om na te denken over een effectief participatiekunstwerk dat recht zou doen aan degenen voor wie het bestemd is. Opdracht was om hen bij de totstandkoming van het kunstwerk te betrekken.

Virtuele tour

Conform de opdrachtformulering ontwikkelde Lydia Woort een app die gebruikers een virtuele tour biedt door jongerencentrum Level Z. De tour geeft mensen het gevoel dat ze zelf door het gebouw lopen.

Achterliggende gedachte was de behoefte die de jongeren uitspraken om hun centrum zichtbaar te maken voor de buitenwereld. Iedereen die dat wil kan zo maar virtueel binnenlopen, de sfeer van het jongerencentrum proeven en meer informatie krijgen over het gebouw en de functie ervan.

Zichtbaar en toegankelijk

De app die in januari 2013 gelanceerd werd, maakt het gebouw zowel voor leden als niet-leden op een visueel aantrekkelijke manier zichtbaar en toegankelijk. Zo wordt de laagdrempeligheid van het jongerencentrum bevorderd. De jongeren zelf waren actief betrokken bij het leveren van de input en content voor de app. Samen met de kunstenaar hebben zij er met enthousiasme aan gewerkt om het project succesvol te maken. Dat is gelukt.

Dat de Zwolse kunstenares Lydia Woort de opdracht kreeg om het kunstwerk voor Level Z uit te voeren, ligt voor de hand. In haar autonome beeldende kunstprojecten spelen digitale technieken een belangrijke rol. Enkele korte videofilms van haar zijn onder meer op YouTube te zien.

Update: de app is niet meer beschikbaar.

Bekijk de lancering van de app op YouTube